Informatyka II

Kierownik i prowadzący przedmiotu

Laboratoria (w nawiasie - nr sali zajęć)

Zajęcia

 • wykłady, kolokwia: A4;
 • laboratoria: wg podziału na grupy

Zaliczenie

 • Ocena końcowa
 • Za kolokwium i pracę na zajęciach można uzyskać max. po 60 pkt.
 • Zadanie będzie wydawane na zjeździe nr 6 w dwóch wersjach:
  • łatwiejsze - 50 pkt i trudniejsze - 60 pkt.
 • Ocena końcowa - wg wzoru:
  • kolokwium*0,3+zadanie*0,5+praca na zajęciach*0,2 ,
 • gdzie poszczególne oceny będą przeliczane następująco:
  • 31-36 pkt = 3,0, 37-42 pkt = 3,5, 43-48 pkt = 4,0, 49-54 pkt = 4,5, 55-60 pkt = 5,0
 • Warunek konieczny zaliczenia przedmiotu
  • zaliczenie kolokwium (czyli uzyskanie z niego min. 31 punktów)

Materiały do pobrania

 • Sekcja dostępna wyłącznie dla studentów zarejestrowanych na przedmiot. Aby się zalogować należy kliknąć tytuł sekcji i użyć loginu i hasła podanego na wykładzie. Nie należy zaznaczać opcji "Zaloguj się do panelu administratora".
 • Studenci nie znający hasła dostępu do plików, proszeni są o e-mail. Pisząc e-maila proszę wyraźnie zaznaczyć, którego przedmiotu dot. korespondencja oraz podpisać się imieniem, nazwiskiem i nr indeksu.