Wyposażenie Pokładowe

1. Prowadzący przedmiot

  • prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz
  • mgr inż. Sebastian Topczewski

2. Termin i miejsce zajęć

  • termin zajęć: środa 10.15 - 12.00, patrz materiały do pobrania
  • miejsce zajęć: A0, patrz materiały do pobrania

3. Materiały do pobrania (wymagane logowanie)

  • Sekcja dostępna wyłącznie dla studentów zarejestrowanych na przedmiot. Aby się zalogować należy kliknąć tytuł sekcji i użyć loginu i hasła podanego na wykładzie. Nie należy zaznaczać opcji "Zaloguj się do panelu administratora".
  • Studenci nie znający hasła dostępu do plików, proszeni są o e-mail. Gwarancją otrzymania szybkiej odpowiedzi jest wysłanie maila z adresu wydziałowego st(numer_indeksu)@meil.pw.edu.pl. Inne maile, szczególnie te wysłane z serwisów doklejając reklamy mogą nie przejść przez filtr antyspamowy. Hasła do plików wysyłane są wyłącznie na adresy wydziałowe studentów zarejestrowanych na przedmiot. Pisząc e-maila proszę wyraźnie zaznaczyć, którego przedmiotu dot. korespondencja oraz podpisać się imieniem, nazwiskiem i nr indeksu.