Wyposażenie Pokładowe

UWAGA!

Szanowni Państwo, 

w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni w najbliższych tygodniach musimy zmienić formę zajęć. Będę Państwu dostarczał kolejne prezentacje wraz z podaniem literatury, która powinna być pomocna w zrozumieniu poszczególnych zagadnień. W razie jakichkolwiek niejasności bardzo proszę o kontakt e-mailowy, będę starał się wyjaśniać poszczególne problemy.

1. Prowadzący przedmiot

2. Termin i miejsce zajęć

 • termin zajęć: środa 10.15 - 12.00
 • miejsce zajęć: A0

3. Zasady zaliczenia przedmiotu

 • Kolokwia
  • 2 kolokwia w trakcie semestru
  • testy wielokrotnego wyboru
  • kolokwium poprawkowe na koniec semestru
 • Ocena końcowa – średnia z kolokwiów lub ocena z kolokwium poprawkowego

4. Efekty kształcenia

Student po zaliczeniu przedmiotu:

 • Zna podstawy fizyczne działania systemów występujących na pokładach współczesnych statków powietrznych. Umie podać zjawiska fizyczne istotne dla działania danego systemu lotniczego.
 • Zna cel stosowania danego systemu. Potrafi podać sposób realizacji podstawowych funkcji danego systemu lotniczego.
 • Zna działanie systemów wytwarzania i dystrybucji energii samolotu. Potrafi opisać działanie układów hydraulicznego, elektrycznego i pneumatycznego.
 • Zna cele i zasady tworzenia układów awioniki zintegrowanej. Potrafi opisać układ zintegrowanej awioniki pierwszej i drugiej generacji.
 • Potrafi dokonać ilościowej analizy wybranych cech systemów lotniczych. Potrafi opisać działanie wybranych systemów statków powietrznych.

5. Materiały do pobrania (wymagane logowanie)

 • Sekcja dostępna wyłącznie dla studentów zarejestrowanych na przedmiot. Aby się zalogować należy kliknąć tytuł sekcji i użyć loginu i hasła podanego na wykładzie. Nie należy zaznaczać opcji "Zaloguj się do panelu administratora".
 • Studenci nie znający hasła dostępu do plików, proszeni są o e-mail. Gwarancją otrzymania szybkiej odpowiedzi jest wysłanie maila z adresu wydziałowego st(numer_indeksu)@meil.pw.edu.pl. Inne maile, szczególnie te wysłane z serwisów doklejając reklamy mogą nie przejść przez filtr antyspamowy. Hasła do plików wysyłane są wyłącznie na adresy wydziałowe studentów zarejestrowanych na przedmiot. Pisząc e-maila proszę wyraźnie zaznaczyć, którego przedmiotu dot. korespondencja oraz podpisać się imieniem, nazwiskiem i nr indeksu.

6. Literatura

 • Bekir E., “Introduction to Modern Navigation Systems”, World Scientific, 2007
 • Collinson R.P.G., “Introduction to Avionics System”, Second Edition, Springer, 2006
 • Grzegorczyk T., „Lotnicze systemy pokładowe – czujniki”, WAT Warszawa 2000
 • Helfrick A. D., “Principles of Avionics”, Avionics Communications Inc., Lesburg, 2000 (BG PW).
 • Jarret D. N., “Cockpit Engineering”, Ashgate Publishing, 2005 (BG PW, MEiL)
 • Jukes M,., „Aircraft Display Systems”, AIAA Progress in Astronautics and Aeronautics, Professional Engineering Publishing, 2004 (BG PW)
 • Kayton M., Fried W.R., „Avionic Navigation Systems”, Second Edition, John Wiley, 1996,
 • Langton R., “Aircraft fuel systems”, Chichester : John Wiley & Sons,cop. 2009 (MEiL)
 • Moir I., Seabridge A., "Aircraft Systems: Mechanical, Electrical and Avionics Subsystem Integration", AIAA, 2001 (BG PW, MEiL)
 • Moir I., Seabridge A., “Design and Development of Aircraft Systems”, AIAA Edcational Series, 2004 (BG PW)
 • Moir I., Seabridge A., “Civil Avionic Systems”, Professional Engineering Publishing Ltd, London, 2003 (BG PW)
 • Moir I., Seabridge A., “Military Avionics Systems”, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, 2006 (BG PW, MEiL)
 • Pallet E. H. J. “Aircraft Electrical Systems”, Longman Scientific and Technical,1987 (MEiL)
 • Pallet E. H. J., “Aircraft Instruments and Integrated Systems”, Longman Scientific and Technical Series, 1997 (BG PW)
 • Spitzer C. R., “Avionics: Elements, Software and Functions”, CRC Press, 2007 (BG PW)
 • Spitzer C. R., Avionics: Development and Implementation, Second Edition, ISBN: CRC Press, 2006 (BG PW)
 • Spitzer C.R., “The Avioncs Handbok”, CRC Press 2001 (BG PW)
 • Stacey D., „Aeronautical radio communications systems and networks”, John Wiley & Sons, 2008 (MEiL)
 • Stefanowicz A., “Pokładowe układy pomiarowe”, PW, 1984
 • Stimson G, "Introduction to Airborne Radar”, Second Edition, Scitech Publishing, Inc., 1998 (BG PW).
 • Tooley M., “Aircraft Digital Electronic and Computer Systems Principles, Operations and Maintenance”, Elsevier, Butterworth-Heinemann, 2007 (MEiL, BG)
 • Tootley M., Wyatt H., “Aircraft Communication and Navigation Systems”, Elsevier, Buterworth - Heinemann, 2007 (MEiL)