Maciej Zasuwa

.

mzasuwa_d

Stopień naukowy: dr inż.
Stanowisko: starszy wykładowca, kierownik Laboratorium Symulatorów

Instytut: Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
Zakład: Automatyki i Osprzętu Lotniczego
Pokój: NL145

Telefon: (022) 234 7515
E-mail: mzasuwa@meil.pw.edu.pl

Wykształcenie

 • 2004, doktor nauk technicznych (z wyróżnieniem)
  Politechnika Warszawska, Wydz. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (MEiL), specjalność: Automatyka i Robotyka,
  tytuł rozprawy doktorskiej: Zintegrowany układ nawigacji obiektów ruchomych wykorzystujący metody obserwacyjno – porównawcze,
 • 2000, magister inżynier
  Politechnika Warszawska, Wydz. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (MEiL), kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Staże zagraniczne

 • 5/2016 – 6/2016, Griffith University (Brisbane, Queensland, AUSTRALIA)
  Institute for Integrated and Intelligent Systems
  Machine Intelligence and Pattern Analysis Laboratory
  Visiting Academic Staff
 • 10/2006 – 7/2007, University of Michigan (Ann Arbor, MI, USA)
  College of Engineering, Aerospace Engineering Dept.
  Visiting Assistant Research Scientist, Dekaban Fellow
 • 10/1997 – 2/1998, Kingston University (London, UK)
  Faculty of Engineering, Aeronautical Engineering Dept.
  Tempus Program Student

Wybrane szkolenia

 • 08/2017 - FLIGHTLAB Advanced Training
  Advanced Rotorcraft Technology, Inc. (ART), Sunnyvale (Silicon Valley), CA, USA
 • 05/2012 Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 Foundation
 • 01/2010 - Flight and Ground Vehicle Simulation Update
  Thomas J. Watson School of Engineering and Applied Science, Binghamton University (Binghamton, NY, USA)
 • 01/2010 - Visual System Specifications and Acceptance Tests
  Thomas J. Watson School of Engineering and Applied Science, Binghamton University (Binghamton, NY, USA)

Zainteresowania naukowe

 • symulatory i urządzenia treningowe
 • systemy bezzałogowe

Udział w projektach badawczych EU

Udział w projektach badawczych PL (ostatnie 6)

 • HELIMARIS - Przystosowanie opcjonalnie pilotowanego śmigłowca do wykonywania misji morskich (budowa symulatora)
  projekt sponsorowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, INNOLOT
 • Aktywny system tłumienia drgań pojazdu (system akwizycji danych)
  projekt sponsorowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Badań Stosowanych
 • Metodyka Syntezy Systemu Sterowania Statkiem Powietrznym z Uwzględnieniem Sytuacji Podwyższonego Ryzyka MYSTERY (budowa symulatora)
  projekt sponsorowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Badań Stosowanych
 • Opracowanie małego bezpilotowego wiropłata (budowa symulatora)
  projekt sponsorowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (O ROB 0032 01/ID 32/1)
 • Zaprojektowanie mobilnej platformy do wsparcia badań kryminalistycznych miejsc zdarzeń, w których może występować zagrożenie CBRN (budowa symulatora)
  projekt sponsorowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
 • PROTEUS - Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe (budowa symulatora)
  Projekt Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 1. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Publikacje (ostatnie 5)

 • Bibik P., Narkiewicz J., Zasuwa M., Żugaj M., Quadrotor Dynamics and Control for Precise Handling, Innovative Simulation Systems, Studies in Systems Decision and Control, Volume 33, Springer 2016, ISBN 978-3-319-21118-3.
 • Bibik P., Zasuwa M., Żugaj M., Research and Training Simulator of Unmanned Quadrotor, 18th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2013, Międzyzdroje, Poland.
 • Bibik P., Narkiewicz J., Zasuwa M., Żugaj M., Modeling of Quadrotor Dynamics for Research and Training Simulator, 39th European Rotorcraft Forum 2013, Moscow 2013.
 • Zasuwa M., Innovative, Reconfigurable UGV Simulator to Support Anti-crisis Operations, Interservice/Industry Training, Simulation, and Education Conference (I/ITSEC) 2012, Orlando, FL, USA.
 • Bartoszek J., Narkiewicz J., Zasuwa M., Innovative, Reconfigurable Simulator of Mobile Robots to Support Anti-crisis Operations, 16th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2011, Międzyzdroje, Poland.

Nagrody i wyróżnienia

 • Zespołowa Nagroda II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2011
 • Zespołowa Nagroda I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia organizacyjne w woku akademickim 2010/2011
 • Zespołowa Nagroda I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2008-2009
 • Zespołowa Nagroda II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2005-2006
 • Zespołowa Nagroda II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2005
 • Stypendium FIATA za najlepszą zgłoszoną do konkursu rozprawę doktorską w Politechnice Warszawskiej w roku 2004
 • Indywidualna Nagroda II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2004

Dydaktyka

 • Symulatory, Symulacja Układów Lotniczych (pl, en)
 • Systemy Pokładowe (pl, en)
 • Programowanie (C/C++, Matlab)

Znajomość języków

 • angielski - biegły (CAE, TOEFL)
 • rosyjski, niemiecki, hiszpański - średniozaawansowany

Hobby

 • Nurkowanie (PADI Rescue Diver)
 • Bieganie
 • Wspinaczka
 • Narciarstwo