Dawid Florczak

   

ADStudio16942 kopia-PL Paszport-35x45 mm

Podstawowe informacje:

  • Ukończone studia na wydziale MEiL na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka - Statki Powietrzne

 Udział w projektach naukowych:

  • Uniwersalny moduł inercyjnej nawigacji zliczeniowej (IMU) do układów sterowania i naprowadzania rakiet. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy nr DOB-SZAFIR/03/B/018/01/2021, w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” – SZAFIR 1. Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r. – 31.05.2024 r.
  • Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy nr DOB-SZAFIR/03/B/002/01/2021, w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” – SZAFIR 1. Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r. – 31.05.2024 r.
  • Rozwój technologii układów wykonawczych sterowania dla rakiet. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu Nr 8/2016 na podstawie Umowy nr DOB-BIO8/10/01/2016 (okres realizacji projektu: 27.12.2016 r. – 26.05.2020 r.)