Rafał Ożóg

   

Zainteresowania naukowe:

  • bezzałogowe statki powietrzne
  • modelarstwo
  • motoryzacja

Publikacje naukowe:

  • M. Jacewicz, R. Głębocki, and R. Ożóg, “Use of Wind Tunnel Measurements Data in Cold Launched Missile Flight Simulations,” Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 24, Art. no. 1, 2020, doi: 10.14313/PAR_235/49.
  • R. Ożóg, M. Jacewicz, and R. Głębocki, “Modified trajectory tracking guidance for artillery rocket,” Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 58, Art. no. 3, 2020, doi: 10.15632/jtam-pl/121981.
  • R. Głębocki, M. Jacewicz, and R. Ożóg, “Monte-Carlo Based Lateral Thruster Parameters Optimization for 122 mm Rocket,” in Automation 2020: Towards Industry of the Future. Proceedings, 2020, vol. 1140, pp. 125–134. doi: 10.1007/978-3-030-40971-5_12.
  • R. Ożóg, M. Jacewicz, and R. Głębocki, “Side Thrusters Firing Logic for Artillery Rocket,” research report, 2019.
  • R. Głębocki, I. Baranovska, and R. Ożóg, “Some problems of inertial measurement units modeling in matlab and matlab/simulink,” in Automation 2018 - Advances in Automation, Robotics and Measurement Techniques, R. Szewczyk, C. Zieliński, and M. Kaliczyńska, Eds. 2018, pp. 704–712. doi: 10.1007/978-3-319-77179-3_69.
  • A. Dacko and R. Ożóg, “Wing loads modeling for aircraft structural FE analysis,” Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, Art. no. 2, 2014.