Adam Wądołowski

Adam Wądołowski

mgr inż. Adam Wądołowski

Adres:
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
Gmach Nowy Lotniczy, pok. 314

Telefon: (+48 22) 234 7441
Fax: (+48 22) 621 54 63
E-mail: