Pracownicy

Nauczyciele akademiccy

     
M.Matyjewski
  prof. nzw. dr hab. inż. Marek Matyjewski
Kierownik Zakładu
mmatyjew(at)meil.pw.edu.pl
pok. NL255
tel. (22) 234 7512
     
prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski
pyrzan(at)meil.pw.edu.pl
pok. NL257
tel. (22) 234 7512
P.Pyrzanowski
 
R. Bielawski
dr inż. Radosław Bielawski
bielawski@meil.pw.edu.pl
pok. NL 241
tel. 234 56 56
     
dr inż. Agnieszka Jarzębińska-Dziegciar
ajd(at)meil.pw.edu.pl
pok. NL326
tel. (22) 234 5316
A.Jarzębińska-Dziegciar
 
Brak zdjęcia
dr inż. Tomasz Dziewoński
tdziewonski@meil.pw.edu.pl
pok. NL324c
tel. (22) 234 7502
dr inż. Jacek Gadomski
jgadomski(at)meil.pw.edu.pl
pok. NL314
tel. (22) 234 7441
J.Gadomski
 
M. Kowalik
dr inż. Michał Kowalik
mkowalik@meil.pw.edu.pl
pok. NL 239
tel. 234 60 47
     
dr inż. Łukasz Lindstedt
luclin(at)meil.pw.edu.pl
pok. NL326
tel. (22) 234 5316
Ł.Lindstedt
 
R.Perz
dr inż. Rafał Perz
rperz(at)meil.pw.edu.pl
NL241, tel. 5656
     
dr inż. Witold Rządkowski
wrzadkowski(at)meil.pw.edu.pl
pok. NL241
tel. (22) 234 5656
W. Rządkowski
 
S.Suchodolski
dr inż. Stanisław Suchodolski
ssuchod(at)meil.pw.edu.pl
pok. NL257
tel. (22) 234 7512
     
     
M. Woch
dr inż. Marta Woch
mwoch(at)meil.pw.edu.pl
pok. NL241
tel. (22) 234 5316
     
mgr inż. Szczepan Glita
sglita@meil.pw.edu.pl
pok. NL 314
tel. 234 74 41
S. Glita
 
M. Grzesiak
mgr inż. Michał Grzesiak
mgrzesiak(at)meil.pw.edu.pl
pok. NL241
tel. (22) 234 5656
     
mgr inż. Dominik Jastrzębski
djastrzebski@meil.pw.edu.pl
pok. NL 324b
tel. 234 5397
Brak zdjęcia
 
G. Kamiński
mgr inż. Grzegorz Kamiński
gkaminski@meil.pw.edu.pl
pok. NL239
tel. (22) 234 6047
     
mgr inż. Marcin Mirosław
mmiroslaw(at)meil.pw.edu.pl
pok. NL324c
tel. (22) 234 7502
M. Mirosław
 
M.Obszański
mgr inż. Marcin Obszański
m.obszanski(at)meil.pw.edu.pl
pok. NL328
tel. (22) 234 5211
mgr inż. Mateusz Papis
mpapis(at)meil.pw.edu.pl
pok. NL318
tel. 22 234 5211
M. Papis
 
A.Wądołowski
mgr inż. Adam Wądołowski
awadol(at)meil.pw.edu.pl
tel. 234 7441
pok. NL314
     

Współpracownicy

     
prof. dr hab. inż. Tadeusz Szopa
tszopa(at)meil.pw.edu.pl
pok. NL257
tel. (22) 234 7363
T.Szopa
 
S.Bogdański
prof. nzw. dr hab. inż. Stanisław Bogdański
bogdast(at)meil.pw.edu.pl
pok. NL257
tel. (22) 234 7512
     
doc. dr inż. Witold Mirski
wmirski(at)meil.pw.edu.pl
pok. NL324a
tel. (22) 234 7407
W.Mirski
 
J.Bojanowski
dr inż. Jerzy Bojanowski
bojan(at)meil.pw.edu.pl
pok. NL316
tel. (22) 234 7512; (22) 234 7441
     
dr inż. Wacław Mierzejewski
mierzej(at)meil.pw.edu.pl
pok. NL324b
tel. (22) 234 5397
W.Mierzejewski
 
I.Mruk
dr inż. Irena Mruk
imru(at)meil.pw.edu.pl
pok. NL244
tel. (22) 234 5399
     
mgr inż. Wiesław Rogoziński
wrogo(at)meil.pw.edu.pl
pok. NL316
tel. (22) 234 7441
W.Rogoziński
 
M.Broszkiewicz
Małgorzata Broszkiewicz
zwmik(at)meil.pw.edu.pl
pok. GL132
tel. (+48 22) 234 74 48
     
     

Pracownicy techniczni

     
dr inż. Mirosław Olzak
zpk-mo(at)meil.pw.edu.pl
pok. AC3
tel. (22) 234 7179
M.Olzak
 
D. Maleszyk
mgr inż. Dawid Maleszyk
dmaleszyk(at)meil.pw.edu.pl
dawid.maleszyk(at)pw.edu.pl
pok. 235
tel. (22) 234 7178
       
         
     

Administracja

     
Grażyna Kanarek
zpk(at)meil.pw.edu.pl
pok. NL257
tel. (22) 234 7512; (22) 6215463
G.Kanarek
     
     

Doktoranci

     
mgr inż. Marek Stepnowski
pok. NL318
tel. 22 234 5211
M. Stepnowski