Łukasz Lindstedt

Łukasz Lindstedt

dr inż. Łukasz Lindstedt

Adres:
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa pokój NL 326

Telefon: (+48 22) 234 5316,
sekr. fax: (+48 22) 621 5463
E-mail: luclin(at)meil.pw.edu.pl

Stanowisko w Politechnice Warszawskiej oraz pełnione funkcje

Adiunkt w Zakładzie Podstaw Konstrukcji

Wykładane przedmioty

  • Grafika Inżynierska

Zainteresowania naukowe

  • Biomechanika
  • Dynamika zderzeń
  • Bezpieczeństwo bierne w wypadkach komunikacyjnych

Udział w projektach badawczych

  • Projekt VITES w ramach V Programu Ramowego UE
  • Projekt dotyczący opracowania programu edukacyjnego „Świadomy użytkownik” w ramach Advanced Passive Safety Network, VI Program Ramowy UE