Aktualne oferty pracy z Zakładzie Aerodynamiki

Wszystkich informacji dotyczących ofert pracy udziela:

prof. Jacek Szumbarski,

tel. 022-2347430

e-mail: jasz (at) meil.pw.edu.pl

Przygotowanie materialu audio-wizualnego do symulatora

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym” Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 poszukuje osoby do przygotowania materiału audio-wizualnego do symulatora kolei próżniowej.

Numeryczna optymalizacja układu klimatyzacji w symulatorze kolei próżniowej

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym” Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 poszukuje osoby do przeprowadzenia numerycznej optymalizacji układu klimatyzacji w symulatorze kolei próżniowej.

Opracowanie systemu wentylacji i klimatyzacji

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym” Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 poszukuje 2 osób do opracowania systemu wentylacji i klimatyzacji.

Opracowanie symulatora kolei próżniowej

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym” Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019poszukuje osoby do opracowania założeń dla symulatora kolei próżniowej.

Opracowanie systemu wentylacji i klimatyzacji

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym” Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 poszukuje osoby do opracowania systemu wentylacji i klimatyzacji.

Przeprowadzenie analizy numerycznej

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015 poszukuje osoby do przeprowadzenia analizy numerycznej.

Kierowca do testów samochodu

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z prowadzonymi badaniami pojazdu eksperymentalnego na torze w ramach realizacji projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015 poszukuje kierowcy.

Przeprowadzenia analizy numerycznej charakterystyk aerodynamicznych dwu-elementowego płata z nadmuchem i zasysania pętli

 Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015 poszukuje osoby do przeprowadzenia analizy numerycznej charakterystyk aerodynamicznych dwu-elementowego płata z nadmuchem i zasysania pętli.

Opracowanie metodyki nieustalonej symulacji pojazdu po łuku drogi

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015 poszukuje osoby do opracowania metodyki nieustalonej symulacji pojazdu po łuku drogi.

Analiza badań esperymentalnych i obliczeń numerycznych

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015 poszukuje osoby do przeprowadzenie analizy eksperymentalnej i numerycznej aerodynamicznego wspomagania harmowania. 

Analiza numeryczna skuteczności redukcji grubości warstwy przyściennej w tunelu aerodynamicznym

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015 poszukuje osoby do przeprowadzenie analizy numerycznej skuteczności redukcji grubości warstwy przyściennej w tunelu aerodynamicznym przy pomocy listwy V.

Analiza numeryczna charakterystyk aerodynamicznych

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015 poszukuje osoby do przeprowadzenia analizy numerycznej charakterystyk aerodynamicznych dwu-elementowego płata z nadmuchem

Usprawnienie metody symulacji

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015 poszukuje osoby do usprawnienia metody symulacji obliczeń metodą Boltzmanna

Analiza numeryczna i eksperymentalna

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015 poszukuje osoby do przeprowadzenia analizy numerycznej i eksperymentalnej ruchomego płata nadwozia.

Usprawnienie metody obliczeń

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015 poszukuje osoby do usprawnienia metody obliczeń opływu samochodu metodą gazu siatkowego Boltzmana.

Przeprowadzenie analizy numerycznej

 Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015 poszukuje osoby do przeprowadzenia analizy numeryczna wpływu nietypowych elementów aerodynamicznych na zmiany charakterystyk aerodynamicznych nadwozia

Kierowca do testów samochodu

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z prowadzonymi badaniami pojazdu eksperymentalnego na torze w ramach realizacji projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015 poszukuje kierowcy

Wykonanie modyfikacji instalacji elektrycznej samochodu

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015 poszukuje osoby do wykonania modyfikacji instalacji elektrycznej samochodu.

Wykonanie obliczeń numerycznych ruchomego płata

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015 poszukuje osoby do wykonania obliczeń numerycznych ruchomego płata.

Przeprowadzenie analizy wpływu modeli turbulencji na rozwój struktur opływu płata

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015  poszukuje osoby do wykonania analizy wpływu modeli turbulencji na rozwój struktur opływu płata.