Technologie i algorytmy HPC

High Performance Computing

Obserwujemy, że w perspektywie czasu pracy absolwenta naszej uczelni zastosowanie technik obliczeniowych wysokiej wydajności przestaje stanowić wyjątek, ograniczający się do prac naukowych czy badawczych w wąskim segmencie rynku, a zaczyna być coraz częściej spotykane w licznych pracach typowo projektowych. W związku z tym, proponujemy skonstruowanie przedmiotu poświęconego wykorzystaniu technik obliczeniowych wysokiej wydajności w pracy projektowej i badawczej. Celem proponowanego przedmiotu będzie więc zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technikami obliczeniowymi oraz uświadomienie korzyści i potencjalnych trudności związanych z zastosowaniem wyżej wymienionych metod. 

application/pdf Karta przedmiotu (152,89 kB, 7/11/2022 14:32)