Prace przejściowe i dyplomowe

Proponowane tematy prac przejściowych i dyplomowych:

 
dr inż. Franciszek Dul
Modelowanie i symulacja ruchu obiektów dynamicznych (samolotu, śmigłowca, rakiety, drona, samochodu, motocykla, robota, dźwigu,...). PI, I, PM, M
Sterowanie samolotem, dronem, śmigłowcem, rakietą, statkiem kosmicznym,... PI, I, PM, M
Stabilizacja lotu samolotu, satelity. PI, I, PM, M
Lot po zadanym torze.  PI, I, PM, M
Automatyzacja manewrów (VOR, ILS, lądowanie). PI, I, PM, M
Sterowanie samochodem, pojazdem jednośladowym. PI, I, PM, M
Minimalizacja czasu przejazdu. PI, I, PM, M
Sterowanie pracą silnika odrzutowego. PI, I, PM, M
Sterowanie pracą dźwigu. PI, I, PM, M
Sterowanie robotem. PI, I, PM, M
Sterowanie optymalne LQR, LQG, LTR. PI, I, PM, M
Sterowanie odporne H2, H¥. PI, I, PM, M
Sterowanie nieliniowe. PI, I, PM, M
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do modelowania i sterowania obiektami. PI, I, PM, M
Sterowanie neuronowe. PI, I, PM, M
Uczenie ze wzmocnieniem. PI, I, PM, M
Głębokie uczenie. PI, I, PM, M
Czynne tłumienie drgań. PI, I, PM, M
Flatter samolotu. PI, I, PM, M
Aktywne tłumienie drgań aeroelastycznych. PI, I, PM, M
Programowanie w językach Python, C++, Matlab. PI, I, PM, M
 
dr hab. inż. Robert Głębocki
Modelowanie i symulacja UAV PI, I, PM, M
Modelowanie i symulacja rakiet i pocisków PI, I, PM, M
Modelowanie i symulacja naziemnych obiektów autonomicznych PI, I, PM, M
Analiza dynamiki działania systemów w układzie hardware in the loop PI, I, PM, M
Synteza układów sterowania PI, I, PM, M
Współdziałanie grup systemów bezzałogowych naziemnych i latających PI, I, PM, M
Systemy nawigacji i sterowania rakiet PI, I, PM, M
Systemy nawigacji i sterowania UAV PI, I, PM, M
Systemy nawigacji inercjalnej PI, I, PM, M
 
dr inż. Piotr Lichota
Badanie stateczności wybranych konstrukcji M
Budowa modeli ruchu statków powietrznych PI, PM
Identyfikacja modeli ruchu samolotu PI, I, PM, M
Określanie charakterystyk aerodynamicznych wysokomanewrowego samolotu PI
Porównanie metod identyfikacji statków powietrznych I, M
Transformata falkowa w analizie parametrów lotu PM, M
Wpływ układu sterowania na ruch samolotu I, M
Wykorzystanie systemu wektorowania ciągiem do poprawy własności lotnych statku powietrznego M
Zagadnienia projektowania wychyleń powierzchni sterowych PI, I, PM, M
 
prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Maroński
Minimalizacja zużycia paliwa przez samolot pseudospektralną metodą Czebyszewa. PI, I, PM, M
Optymalizacja strategii rozgrywania biegów lekkoatletycznych metodami sterowania optymalnego / Strategy optimization in competitive running applying optimal control methods. PI, I, PM, M
   
mgr inż. Adrian Pawełek
Analiza / modelowanie / optymalizacja ruchu lotniczego. PI, PM
Uczenie maszynowe w zarządzaniu ruchem lotniczym. PI, PM
Analiza / modelowanie / generacja trajektorii lotu samolotów pasażerskich. PI, PM
Modelowanie / projektowanie / symulacja układów nawigacji. PI, PM
Oprogramowanie / układy elektroniczne do celów mechanicznych / lotniczych. PI, PM
Modelowanie / symulacja / analiza układów mechanicznych z zajęć Mechaniki. PI, PM
   
dr inż Krzysztof Rogowski
Projekt konstrukcyjny siłowni wiatrowej pracującej w ekstremalnych warunkach pogodowych PI, I, PM, M
Obliczenia numeryczne różnych typów siłowni wiatrowych PI, I, PM, M
Badanie wpływu kształtu dachu na osiągi siłowni wiatrowych PI, I, PM, M
Analiza drgań śmigła ogonowego helikoptera Mi2 PI, I, PM, M
Badania eksperymentalne rzeczywistych osiągów siłowni wiatrowych PI, I, PM, M
Optymalizacja kształtu profili łopat siłowni wiatrowych PI, I, PM, M
Optymalizacja kąta nastawienia łopat siłowni wiatrowych o pionowej osi obrotu PI, I, PM, M
Badanie wpływu oblodzenia łopat na osiągi siłowni wiatrowej PI, I, PM, M
Obliczenia numeryczne flatteru łopaty skrzydła PI, I, PM, M
Badania eksperymentalne flatteru łopaty skrzydła  PI, I, PM, M
Opracowanie uproszczonych modeli aerodynamicznych  dla siłowni wiatrowej typu Darriausa PI, I, PM, M
   
mgr inż. Joanna Szulczyk
Budowa modeli ruchu statków powietrznych / Aircraft flight modelling PI,PM
Identyfikacja modeli ruchu samolotu / Identification of flight models PI,PM
Zagadnienia projektowania wychyleń powierzchni sterowych / The problem of control sufrace deflection PI,PM

PI - praca przejściowa inżynierska
PM - praca przejściowa magisterska
I  - praca dyplomowa inżynierska
M  - praca dyplomowa magisterska