Prace przejściowe i dyplomowe

Proponowane tematy prac przejściowych i dyplomowych:

 
dr inż. Franciszek Dul
Modelowanie i symulacja ruchu obiektów dynamicznych (samolotu, śmigłowca, rakiety, drona, samochodu, motocykla, robota, dźwigu,...). PI, I, PM, M
Sterowanie samolotem, dronem, śmigłowcem, rakietą, statkiem kosmicznym,... PI, I, PM, M
Stabilizacja lotu samolotu, satelity. PI, I, PM, M
Lot po zadanym torze.  PI, I, PM, M
Automatyzacja manewrów (VOR, ILS, lądowanie). PI, I, PM, M
Sterowanie samochodem, pojazdem jednośladowym. PI, I, PM, M
Minimalizacja czasu przejazdu. PI, I, PM, M
Sterowanie pracą silnika odrzutowego. PI, I, PM, M
Sterowanie pracą dźwigu. PI, I, PM, M
Sterowanie robotem. PI, I, PM, M
Sterowanie optymalne LQR, LQG, LTR. PI, I, PM, M
Sterowanie odporne H2, H¥. PI, I, PM, M
Sterowanie nieliniowe. PI, I, PM, M
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do modelowania i sterowania obiektami. PI, I, PM, M
Sterowanie neuronowe. PI, I, PM, M
Uczenie ze wzmocnieniem. PI, I, PM, M
Głębokie uczenie. PI, I, PM, M
Czynne tłumienie drgań. PI, I, PM, M
Flatter samolotu. PI, I, PM, M
Aktywne tłumienie drgań aeroelastycznych. PI, I, PM, M
Programowanie w językach Python, C++, Matlab. PI, I, PM, M
 
dr hab. inż. Robert Głębocki
Modelowanie i symulacja UAV PI, I, PM, M
Modelowanie i symulacja rakiet i pocisków PI, I, PM, M
Modelowanie i symulacja naziemnych obiektów autonomicznych PI, I, PM, M
Analiza dynamiki działania systemów w układzie hardware in the loop PI, I, PM, M
Synteza układów sterowania PI, I, PM, M
Współdziałanie grup systemów bezzałogowych naziemnych i latających PI, I, PM, M
Systemy nawigacji i sterowania rakiet PI, I, PM, M
Systemy nawigacji i sterowania UAV PI, I, PM, M
Systemy nawigacji inercjalnej PI, I, PM, M
 
mgr inż. Mariusz Jacewicz
Modelowanie i symulacja działania prostych układów mechanicznych (np. wahadło wieloczłonowe na wózku) PI, PM
Sterowanie nieliniowe PI, PM
Modelowanie i symulacja błędów jednostek nawigacji bezwładnościowej (modele przyspieszeniomierzy i giroskopów) PI, PM
Algorytmy wyznaczania orientacji przestrzennej, prędkości i pozycji na podstawie danych z przyspieszeniomierzy i giroskopów PI, PM
Programowanie w języku MATLAB/tworzenie schematów blokowych w SIMULINK-u PI, PM
Tworzenie modeli autopilotów dla statków powietrznych (regulacja PID, LQR) PI, PM
Symulacja ruchu obiektów dynamicznych (stałopłatów, sterowców, wiropłatów, samochodów, okrętów podwodnych, balonów, statków kosmicznych, etc.) PI, PM
Przetwarzanie obrazu w pakiecie MATLAB (rejestracja danych, wykrywanie krawędzi, transformacje obrazu, izolowanie obiektu od tła, etc.) PI, PM
Algorytmy wyznaczania orientacji przestrzennej obiektu (np. statku kosmicznego) na podstawie danych z kamer (RANSAC, PnP, POSIT) PI, PM
Tworzenie baz danych charakterystyk aerodynamicznych obiektów latających na potrzeby numerycznej symulacji lotu (metody analityczne, programy DATCOM, XFLR5) PI, PM
Analiza widmowa i filtracja sygnałów PI, PM
Układy sterowania wykorzystujące logikę rozmytą (modele w MATLAB-ie i SIMULINK-u) PI, PM
Modelowanie ruchu statku powietrznego w polu wiatru PI, PM
Analiza parametrów lotu samolotu podczas wykonywania figur akrobacji lotniczej (beczka, korkociąg, manewr Immelmanna, kobra) PI, PM
Modele układów wykonawczych sterowania PI, PM
Lot według zadanej trasy (symulacja komputerowa) PI, PM
Walidacja modeli komputerowych ruchu statków powietrznych z użyciem rzeczywistych danych z lotu PI, PM
Inne tematy zaproponowane przez studentów PI, PM
 
dr inż. Piotr Lichota
Badanie stateczności wybranych konstrukcji M
Budowa modeli ruchu statków powietrznych PI, PM
Identyfikacja modeli ruchu samolotu PI, I, PM, M
Określanie charakterystyk aerodynamicznych wysokomanewrowego samolotu PI
Porównanie metod identyfikacji statków powietrznych I, M
Transformata falkowa w analizie parametrów lotu PM, M
Wpływ układu sterowania na ruch samolotu I, M
Wykorzystanie systemu wektorowania ciągiem do poprawy własności lotnych statku powietrznego M
Zagadnienia projektowania wychyleń powierzchni sterowych PI, I, PM, M
 
prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Maroński
Minimalizacja zużycia paliwa przez samolot pseudospektralną metodą Czebyszewa. PI, I, PM, M
Optymalizacja strategii rozgrywania biegów lekkoatletycznych metodami sterowania optymalnego / Strategy optimization in competitive running applying optimal control methods. PI, I, PM, M
   
dr inż Krzysztof Rogowski
Projekt konstrukcyjny siłowni wiatrowej pracującej w ekstremalnych warunkach pogodowych PI, I, PM, M
Obliczenia numeryczne różnych typów siłowni wiatrowych PI, I, PM, M
Badanie wpływu kształtu dachu na osiągi siłowni wiatrowych PI, I, PM, M
Analiza drgań śmigła ogonowego helikoptera Mi2 PI, I, PM, M
Badania eksperymentalne rzeczywistych osiągów siłowni wiatrowych PI, I, PM, M
Optymalizacja kształtu profili łopat siłowni wiatrowych PI, I, PM, M
Optymalizacja kąta nastawienia łopat siłowni wiatrowych o pionowej osi obrotu PI, I, PM, M
Badanie wpływu oblodzenia łopat na osiągi siłowni wiatrowej PI, I, PM, M
Obliczenia numeryczne flatteru łopaty skrzydła PI, I, PM, M
Badania eksperymentalne flatteru łopaty skrzydła  PI, I, PM, M
Opracowanie uproszczonych modeli aerodynamicznych  dla siłowni wiatrowej typu Darriausa PI, I, PM, M
   

PI - praca przejściowa inżynierska
PM - praca przejściowa magisterska
I  - praca dyplomowa inżynierska
M  - praca dyplomowa magisterska