Prace przejściowe i dyplomowe

Proponowane tematy prac przejściowych i dyplomowych:

dr inż. Piotr Lichota
Badanie stateczności wybranych konstrukcji M
Budowa modeli ruchu statków powietrznych PI, PM
Identyfikacja modeli ruchu samolotu PI, I, PM, M
Określanie charakterystyk aerodynamicznych wysokomanewrowego samolotu PI
Porównanie metod identyfikacji statków powietrznych I, M
Transformata falkowa w analizie parametrów lotu PM, M
Wpływ układu sterowania na ruch samolotu I, M
Wykorzystanie systemu wektorowania ciągiem do poprawy własności lotnych statku powietrznego M
Zagadnienia projektowania wychyleń powierzchni sterowych PI, I, PM, M
 
prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Maroński
Minimalizacja zużycia paliwa przez samolot pseudospektralną metodą Czebyszewa. I, M
   
dr inż Krzysztof Rogowski  
Projekt konstrukcyjny turbiny wiatrowej pracującej w ekstremalnych warunkach pogodowych PI, I, PM, M
Obliczenia numeryczne różnych typów turbin wiatrowych PI, I, PM, M
Badanie wpływu kształtu dachu na osiągi turbin wiatrowych PI, I, PM, M
Analiza drgań śmigła ogonowego helikoptera Mi2 PI, I, PM, M
Badania eksperymentalne rzeczywistych osiągów turbin wiatrowych PI, I, PM, M
Optymalizacja kształtu profili łopat turbin wiatrowych PI, I, PM, M
Optymalizacja kąta nastawienia łopat turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu PI, I, PM, M
Badanie wpływu oblodzenia łopat na osiągi turbiny wiatrowej PI, I, PM, M
Zagadnienia wytrzymałościowe łopat turbin wiatrowych PI, I, PM, M
Obliczenia numeryczne flatteru łopaty skrzydła PI, I, PM, M
Badania eksperymentalne flatteru łopaty skrzydła  PI, I, PM, M
Opracowanie uproszczonych modeli aerodynamicznych  dla turbiny wiatrowej typu Darriausa PI, I, PM, M

PI - praca przejściowa inżynierska
PM - praca przejściowa magisterska
I  - praca dyplomowa inżynierska
M  - praca dyplomowa magisterska