Kontakt

Adres: ul. Nowowiejska 24,
00-665 Warszawa
Sekretariat: pokój GA 100
(Gmach Aerodynamiki, I p.)

Telefon: 22 234 7442
e-mail: Katarzyna.Wegrowska@pw.edu.pl