Marcin Żugaj

.

M.Zugaj

Scientific degree:  D.Sc., Ph.D.
Position:  Teaching assistant professor

Institute: Aeronautics and Applied Mechanics
Division: Automation and Aeronautical Systems
Room: NL320

Phone:  +48 22 234 7516
Phone 2:
Fax:  +48 22 622 3877
E-mail: marcin.zugaj (at) pw.edu.pl

RESEARCH

Interest and experience

 • Navigation and control
 • Control theory
 • Computer modelling and simulation

Publications

 • 1 script, 25 papers in journals, 43 papers in conference proceedings, 3 chapters in monographs

Current research projects

 • HELIMARIS – Modification of an optionally piloted helicopter for maritime mission performance, INNOLOT, 2017-2019

Projects completed

 • Integracja układów sterowania i nawigacji obiektów ruchomych, projekt KBN, 2000-2003
 • ADFCS II – Affordable Digital Fly-By-Wire Control System for Small Commercial Aircraft, 5 program ramowy UE, 2002-2004
 • Impulsowe sterowanie lotem małych inteligentnych pocisków przy wykorzystaniu metod naprowadzania opartych na sztucznych sieciach neuronowych, projekt KBN, 2004-2006
 • Metody i algorytmy obliczeń w zintegrowanych układach nawigacji i sterowania, projekt KBN, 2005-2007
 • NACRE – New Aircraft Concepts Research, 6 program ramowy UE, 2005-2009
 • Autonomiczny system sterowania bomby lotniczej, projekt MNiSW, 2007-2009
 • Autonomiczny system wykrywania i niszczenia min niemetalowych, projekt MNiSW, 2007-2009
 • NEFS – New Track Integrated Electrical Single Flap Drive System, 6 program ramowy UE, 2007-2011
 • NICE-TRIP – Novel Innovative Competitive Effective Tilt Rotor Integrated Project, 6 program ramowy UE, 2006-2013
 • Autonomiczny system wykrywania i niszczenia min niemetalowych, projekt MNiSW, 2008-2011
 • TALOS – Transportable Autonomous Patrol for Land Border Surveillance System, 7 program ramowy UE, 2008-2012
 • PROTEUS - Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe, POIG, 2007-2013
 • Opracowanie filtrów Kalmana dla niestacjonarnych procesów w geodezji i nawigacji, projekt NCN, 2011-2015
 • Opracowanie małego bezpilotowego wiropłata, projekt NCBiR, 2011-2013
 • ACCROS – Advanced Cockpit for Reduction of Stress and Workload, 7 program ramowy UE, 2013-2016
 • Metodyka syntezy systemu sterowania statkiem powietrznym z uwzględnieniem sytuacji podwyższonego ryzyka, projekt NCBiR, 2013-2016, kierownik zespołu w PW
 • Wykonanie obliczeń aerodynamicznych, badań tunelowych oraz modelowania dynamiki rakiet, projekt zlecony przez MESKO S.A., finansowany ze środków NCBiR, 2017-2018, kierownik projektu

Awards

 • The 2st level Award of the Rector of Warsaw University of Technology for scientic achievements in 2005-2006
 • The 1st level Award of the Rector of Warsaw University of Technology for scientic achievements in 2008-2009
 • The 1st level Award of the Rector of Warsaw University of Technology for scientic achievements in 2012-2013
 

TEACHING ACTIVITY

Lectures

 • Now: Automatic Flight Control Systems, Theory of Signals and Systems, Signals and Identification Methods, Measurements and Technique of Experimen, Aircraft systems data fusion, Aircraft Systems Laboratory, Control Theory
 • In the past: Computer Techniques, Fundamentals of Computer Use, Sensors and Measurement Systems

Student supervising

 • MSc. Thesis - 14; B.Sc. Thesis - 18
 

PERSONAL DATA

Education and Degrees Received

 • 2018 D.Sc. degree in machine design and maintenance, Warsaw University of Technology
 • 2006 Ph.D. degree in automatics and robotics, Warsaw University of Technology
 • 2002-2006 Warsaw University of Technology, Faculty of Power and Aeronautical Engineering, Ph.D. studies in automatics and robotics
 • 2002 M.Sc. studies in mechanical engineering, Warsaw University of Technology
 • 1996-2002 Warsaw University of Technology, Faculty of Power and Aeronautical Engineering, M.Sc. studies in mechanical engineering

Professional Activity

 • 2018 – senior lecturer, Department of Automation and Aeronautical Systems, Faculty of Power and Aeronautical Engineering, Warsaw University of Technology
 • 2007 – 2018, associate professor, Department of Automation and Aeronautical Systems, Faculty of Power and Aeronautical Engineering, Warsaw University of Technology
 • 2006 – 2007, professor assistant, Department of Automation and Aeronautical Systems, Faculty of Power and Aeronautical Engineering, Warsaw University of Technology

Languages

 • English good
 • Russian basic
 • German basic