Gallery of investigations

Zawodnik kadry RP w narciarstwie zjazdowym podczas optymalizacji pozycji.
Widok na przestrzeń pomiarową tunelu TZT z zamontowaną makietą wycinku miasta.
Badania wizualizacyjne cross-flow w tunelu wodnym.
Przestrzeń pomiarowa tunelu nr 1 w widoku na model kadłuba wiatrakowca podczas badań na wadze aerodynamicznej.
Przygotowania do testów reprezentacji RP saneczkarzy w tunelu.
Tunel naddźwiękowy z zainstalowanym systemem pomiarowym LDA podczas pomiarów
Model testowy w przestrzeni pomiarowej zawieszony na żądle.
Model budynku wysokościowego w trakcie testów.
Makieta wycinka miasta przygotowana do pomiarów.