Wind tunnels and facilities

The aerodynamics laboratory in IAAM is a part of the Laboratory of the Turbine Aerodynamics and Combustion (LATiS) in a faculty of Power and Aeronautical Engineering. Seven wind and water tunnels in the aerodynamics laboratory are utilized for aerodynamics research and teaching. The other smaller wind tunnels and installations are used for student applications and projects. All of them are unique and provide specific conditions for research. Ower new Adjustable Wind Tunel delivers the broadest range of applications.

The adjustable wind tunnel - Tunel Zmiennej Turbulencji

The adjustable wind tunnel (AWT) is a closed-loop wind tunnel with fun power: 250kW, equipped with two test sections, one so-called environmental and the second one aeronautical. These two test sections enable research in a wide range of velocities, 5-100 m/s, and additionally, a set of removable meshes allows obtaining the desired turbulence level. It is the youngest wind tunnel in the Aerodynamic Department, realized in the scope of LATiS. 

Tunel Przemysłowy

Tunel przemysłowy, nazywany również środowiskowym, przeznaczony jest do pomiarów, badań opływu oraz wizualizacji opływu obiektów urbanistycznych.

Tunel Lotniczy

Tunel lotniczy jest przeznaczony do pomiarów wagowych modeli płatów, statków powietrznych oraz pocisków i rakiet.

Tunel Transoniczny/Supersoniczny

Tunel transoniczny/supersoniczny przeznaczony jest do badań przepływów dwuwymiarowych w zakresie prędkości M=0,5~2,5. Wykorzystuje się go do badania profili lotniczych klasycznych i nadkrytycznych, zjawisk nieustalonych w zakresie przepływów okołodźwiękowych (buffet) oraz wpływu wilgotności powietrza na przepływ w zakresie okołodźwiękowym i naddźwiękowym.

Tunel Łopatkowy

Tunel łopatkowy przeznaczony jest do badań przepływów w turbinach i sprężarkach w warunkach cold-gas. Wykorzystuje się go do badania palisad łopatek w nadkrytycznym i podkrytycznym zakresie prędkości oraz wpływu wilgotności powietrza na przepływ przez palisadę.

Tunel Małej Turbulencji

Tunel małej turbulencji przeznaczony jest do badań zjawisk występujących przy opływie profili lotniczych w tym przede wszystkim wyznaczania rozkładu ciśnienia na umieszczonym w tunelu modelu.

Water channel

Tunel wodny przeznaczony jest do pomiarów oraz wizualizacji ciał nieopływowych przy małych liczbach Re<1000. Na stanowisku prowadzone są badania wykorzystywane w pracach przejściowych i dyplomowych.

Typowe zastosowanie to wizualizacje opływu ciał przy użyciu technik PIV (Particle Image Velocimetry). Wyniki porównuje się z rozwiązaniami analitycznymi i obliczeniowymi. Wykonuje się również pomiary spadków ciśnienia przy opływie ciał i przepływie przez struktury porowate.

Pozostałe tunele

Tunele używane głównie do celów dydaktycznych m.in. Tunel Wawelberga, Tunel do badań warstwy przyściennej, Tunel do badań zjawisk aeroelastyki