Projekty badawcze

Horizon 2020 Programme of the European Union

Projekty na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (NCBiR)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

7. Program Ramowy Unii Europejskiej

6. Program Ramowy Unii Europejskiej

5. Program Ramowy Unii Europejskiej

Komitet Badań Naukowych

  • Metody i algorytmy obliczeń w zintegrowanych układach nawigacji i sterowania (zakończony)
  • Badanie sterowania śmigłowca w locie z małymi prędkościami przy ograniczeniach mocy napędu (zakończony)
  • Sterowanie śmigłowcem w fazie lądowania (zakończony)
  • Impulsowe sterowanie lotem małych inteligentnych pocisków przy wykorzystaniu metod naprowadzania opartych na sztucznych sieciach neuronowych (zakończony)
  • Integracja układów sterowania i nawigacji obiektów ruchomych (zakończony)
  • Badania sterowania wiropłatem typu tiltrotor w wybranych stanach lotu (zakończony)
  • Wykorzystanie układów nawigacji i orientacji przestrzennej w ocenie własności lotnych śmigłowców (zakończony)
  • Badanie możliwości wykorzystania układów obserwacyjno – porównawczych w nawigacji obiektów ruchomych (zakończony)