ZAiOL

ZAiOL

Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego

W Zakładzie prowadzona jest działalność badawcza i dydaktyczna z zakresu: lotniczych układów pokładowych, symulacji układów i symulatorów, układów nawigacyjnych, autopilotów, teorii sterowania, urządzeń automatyki przemysłowej oraz unikatowych urządzeń pomiarowo-kontrolnych dla przemysłu.

Tradycja obecnego Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego sięga roku 1957, kiedy to z Katedry Budowy Samolotów ówczesnego Wydziału Lotniczego Politechniki Warszawskiej została wyodrębniona Katedra Osprzętu Lotniczego. Inicjatorem jej utworzenia był prof. inż. Kazimierz Głębicki, który został też jej pierwszym kierownikiem. W roku 1971, w wyniku reorganizacji na wydziałach Politechniki Warszawskiej z połączenia katedr powstały instytuty a w nich utworzono zakłady. Powstał Instytut Techniki Lotniczej i Hydroaeromechaniki, a w nim Zakład Osprzętu Lotniczego pod kierownictwem prof. Kazimierza Głębickiego. W roku 1975 w wyniku połączenia Instytutu Techniki Lotniczej i Hydroaeromechaniki z Instytutem Mechaniki Stosowanej powstał Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej. Nazwa Zakładu Osprzętu Lotniczego została zmieniona na Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego. Po przejściu na emeryturę prof. Kazimierza Głębickiego kierownikiem Zakładu został doc. dr inż. Jerzy Kręcisz. W 1979 roku doc. dr inż. Jerzy Kręcisz zginął w wypadku samochodowym. Po jego tragicznej śmierci kierownikiem Zakładu do września 1988 r. był prof. dr hab. inż. Ryszard Vogt. W latach 1988 - 1999 r. pracami Zakładu kierował doc. dr inż. Wiesław Łucjanek. Od 1.09.1999 do 31.08.2022 r. kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz. Od 1.09.2022 kierownikiem Zakładu jest dr hab. inż. Marcin Żugaj