Pracownicy

Pracownik E-mail Pokój Telefon
Kierownik Zakładu      
prof. dr hab. inż. Cezary Galiński cezary.galinski@pw.edu.pl L300B 234 5828
Nauczyciele Akademiccy      
prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj zdobyslaw.goraj@pw.edu.pl L312 234 5428
dr hab. inż. Piotr Czarnocki, prof. uczelni piotr.czarnocki@pw.edu.pl L311 234 5856
dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowski, prof. uczelni tomasz.grabowski@pw.edu.pl L304 234 7446
dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz, prof. uczelni miroslaw.rodzewicz@pw.edu.pl L306 234 5813
dr inż. Kamila Kustroń kamila.kustron@pw.edu.pl L307 234 5847
dr inż. Agnieszka Kwiek agnieszka.kwiek@pw.edu.pl L303 234 1355
dr inż. Marcin Figat marcin.figat@pw.edu.pl L303 234 1355
dr inż. Wojciech Grendysa wojciech.grendysa@pw.edu.pl L200D 234 5778
mgr inż. Bogdan Hernik bogdan.hernik@pw.edu.pl L303 234 1355
dr inż. Mariusz Kowalski mariusz.kowalski@pw.edu.pl L200E 234 7607
Doktoranci      
mgr inż. Rafał Topolewski rafal.topolewski.dokt@pw.edu.pl L200B  
mgr inż. Katarzyna Pobikrowska katarzyna.pobikrowska.dokt@pw.edu.pl L305  
mgr inż. Anna Kowalska anna.szewczak.dokt@pw.edu.pl L305  
mgr inż. Agata Kuśmierek  agata.pogoda.dokt@pw.edu.pl L309  
mgr inż. Pamela Bugała pamela.mioduska.dokt@pw.edu.pl    
mgr inż. Sebastian Kuk sebastian.kuk.dokt@pw.edu.pl L309  
mgr inż. Stanisław Gajek stanislaw.gajek.dokt@pw.edu.pl    
Pracownicy naukowo-techniczni      
mgr inż. Andrzej Tarnowski andrzej.tarnowski@pw.edu.pl L200C 234 1526
mgr inż. Wojciech Frączek wojciech.fraczek@pw.edu.pl L302 234 7965
Pracownicy inżynieryjno-techniczni      
Adam Pruszkowski adam.pruszkowski@pw.edu.pl Hangar 234 7765
Jacek Głuchowski jacek.gluchowski@pw.edu.pl Hangar 234 7765
mgr inż. Bartłomiej Goliszek bartlomiej.goliszek@pw.edu.pl L200E 234 7607
Współpracownicy      
prof. dr hab inż. Jerzy Lewitowicz   L307 234 5847
dr inż. Roman Świtkiewicz   L300C 234 7965
mgr inż. Andrzej Frydrychewicz   L200A  
Sekretariat      
mgr Beata Wierzbińska-Prus beata.prus@pw.edu.pl L313 234 5428