Dydaktyka

Zakład Samolotów i Śmigłowców prowadzi kształcenie w zakresie:

  • projektowania statków powietrznych
  • konstruowania struktur lotniczych
  • projektowanie i wytwarzanie konstrukcji kompozytowych
  • badania statków powietrznych na ziemi i w locie
  • technologii produkcji statków powietrznych
  • zasad eksploatacji statków powietrznych
  • diagnostyki statków powietrznych

W Zakładzie Samolotów i Śmigłowców są prowadzone
zajęcia dla kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka,
w tym dla specjalności Statki Powietrzne.