Prowadzone przedmioty

Pomoce do przedmiotów:

FPZA  Fizyczne podstawy zagrożeń atmosferycznych
WTLK  Wprowadzenie do techniki lotniczei i kosmonautycznej
BIPOL  Budowa i projektowanie obiektów latających
OPTYM  Optymalizacja w projektowaniu statków powietrznych
LSI  Lotnicze Struktury Inteligentne
BRAKIET Budowa Rakiet
UAVs  Samoloty bezzałogowe
PLWR  Projekty lotnicze wysokiego ryzyka
KOMP  Kompozyty w konstrukcjach lotniczych
ESL  Eksploatacja statków latających
MN_BSP  Metody numeryczne w budowie statków powietrznych
ZEOL Zarządzanie eksploatacją obiektów latających
PRLOT Prawo Lotnicze
PSP Projektowanie Statków Powietrznych