ZSiŚ

ZAKŁAD SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW

ZSiŚ
Badania naukowe

Szczególnym zainteresowaniem Zakładu objęta jest następująca tematyka badań:

  • Projektowanie obiektów latających:
    • samolotów bezzałogowych
    • lekkich samolotów i szybowców
  • Multidyscyplinarna optymalizacja konstrukcji lotniczych
  • Struktury kompozytowe
  • badanie właściwości lotnych obiektów latających
Dydaktyka

Zakład Samolotów i Śmigłowców

ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
sekretariat: pokój 312

Tel.: (+48 22) 2345428 , 6285748
E-mail: zsis.meil@pw.edu.pl

SAE Aero Design

Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE AeroDesign Warszawa jest zespołem zrzeszającym studentów Politechniki Warszawskiej, którzy fascynują się lotnictwem, projektowaniem statków powietrznych, technologiami bezzałogowymi i wspólnym dążeniem do ambitnych celów. Co roku biorą udział w międzynarodowych zawodach SAE AeroDesign w Stanach Zjednoczonych, gdzie rywalizują z zespołami akademickimi z całego świata.