ZSiŚ

ZAKŁAD SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW

ZSiŚ

Zakład Samolotów i Śmigłowców prowadzi kształcenie w zakresie:

  • projektowania statków powietrznych
  • konstruowania struktur lotniczych
  • optymalizacji konstrukcji lotniczych
  • projektowanie i wytwarzanie konstrukcji kompozytowych
  • badania statków powietrznych na ziemi i w locie
  • technologii produkcji statków powietrznych
  • zasad eksploatacji statków powietrznych
  • diagnostyki statków powietrznych
  • badania przyczyn wypadków lotniczych

W Zakładzie Samolotów i Śmigłowców są prowadzone zajęcia dla ścieżki Budowa i Eksploatacja Samolotów

Zakład Samolotów i Śmigłowców

ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
sekretariat: pokój 312

Tel.: (+48 22) 2345428 , 6285748
E-mail: zsis@meil.pw.edu.pl