Kontakt

Zakład Samolotów i Śmigłowców

ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
sekretariat: pokój 312

Tel.: (+48 22) 2345428 , 6285748
E-mail: zsis.meil@pw.edu.pl