ZSiŚ

ZSiŚ

ZAKŁAD SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW

Zakład Samolotów i Śmigłowców prowadzi działalność dydaktyczna i badawczą w zakresie projektowania, konstruowania i eksploatacji różnych statków powietrznych.

Zakład integruje problematykę badawczą, projektową, konstrukcyjną i technologiczną w zakresie budowy samolotów, śmigłowców i szybowców z dydaktyką.

Zajęcia dydaktyczne obejmują metodykę i technikę projektowania i konstrukcji statku powietrznego, technologię jego płatowca oraz badania związane z całym cyklem pracy konstruktora i technologa w przemyśle lotniczym i eksploatację statków powietrznych.

Zasadniczym celem kształcenia jest opanowanie umiejętności posługiwania się syntezą wiedzy podstawowej i specjalistycznej, a także metodami analizy w procesie kształtowania bryły i struktury statku powietrznego oraz jego różnorodnych cech, wynikających z zamierzonego przeznaczenia.

Na osiągnięcie tego celu kładzie się szczególny nacisk w pracach przejściowych i dyplomowych wykonywanych zarówno w Zakładzie , jak i w zakładach produkcyjnych i remontowych.