Lab. Zintegr. AiR

application/pdf regulamin przedmiotu (50,58 kB, 28/03/2024 12:21)

Badanie charakterystyk śmigła

Ćwiczenie w ramach przedmiotu Bezzałogowe Statki Powietrzne. Ćwiczenie ukierunkowane jest na zbadanie wielkości charakterystycznych zespołu napędowego wykorzystywanego przy konstrukcji latających 'dronów'. Udostępnione są pliki: zawierające instrukcję do ćwiczenia oraz pliki zawierające parametry udostępniane przez producenta zespołu napędowego: firmę COBRA, oraz producenta 'drona': firmę Quanser. Materiały te udostępniane są przez producentów na ich stronach internetowych.