Badanie charakterystyk śmigła

Ćwiczenie w ramach przedmiotu Bezzałogowe Statki Powietrzne. Ćwiczenie ukierunkowane jest na zbadanie wielkości charakterystycznych zespołu napędowego wykorzystywanego przy konstrukcji latających 'dronów'. Udostępnione są pliki: zawierające instrukcję do ćwiczenia oraz pliki zawierające parametry udostępniane przez producenta zespołu napędowego: firmę COBRA, oraz producenta 'drona': firmę Quanser. Materiały te udostępniane są przez producentów na ich stronach internetowych.

application/pdf Drone Parametrization Quanser (658,32 kB, 13/10/2023 18:20)
application/pdf Propulsion System COBRA (65,91 kB, 13/10/2023 18:20)
application/pdf Propulsion System Quanser (410,34 kB, 13/10/2023 18:20)
application/pdf Badanie_śmigła (3) (1008,25 kB, 14/10/2023 22:07)