LiK i AiR

Wykłady:

application/pdf 1 Statyka (716,37 kB, 30/09/2016 11:53)
application/pdf 2 Kinematyka 1 (520,64 kB, 30/09/2016 11:48)
application/pdf 3 Zasady zachowania (545,23 kB, 30/09/2016 11:51)
application/pdf 4 Rownania ruchu (426,43 kB, 30/09/2016 11:52)
application/pdf 5 Rownanie Eulera i calki pierwsze (507,03 kB, 30/09/2016 11:55)
application/pdf 6 Deformacja (448,98 kB, 30/09/2016 12:03)
application/pdf 7 Naprezenia i zwiazki konstytutywne (532,18 kB, 30/09/2016 12:04)
application/pdf W8_Plyn_newtonowski (466,03 kB, 30/09/2016 11:46)
application/pdf W8B_Przepływy_przez_rurociagi (1,11 MB, 29/11/2016 11:20)
application/pdf W9_Reakcje_dynamiczne (517,76 kB, 29/11/2016 11:20)
application/pdf W9_CD_Obliczanie reakcji dynamicznych (756,90 kB, 30/09/2016 11:46)
application/pdf W10_Podobienstwo_i_analiza_wymiarowa (856,55 kB, 30/09/2016 11:46)
application/pdf W11_Energia (469,43 kB, 30/09/2016 11:46)
application/pdf W12_Entropia_i_druga_zasada (376,37 kB, 30/09/2016 11:46)
application/pdf W13_Ruch_ciagly_gazu_Clapeyrona (359,80 kB, 30/09/2016 11:46)
application/pdf W14_Prostopadla_fala_uderzeniowa (463,82 kB, 30/09/2016 11:46)
application/pdf W14C_Przepływ_gazu_w_dyszach (1,17 MB, 20/01/2017 09:53)
application/pdf W15_Niestabilnosc_i_turbulencja (816,50 kB, 30/09/2016 11:46)

Materiały dodatkowe do wykładu:

application/pdf Kinematyka_dodatki (453,57 kB, 30/09/2016 11:46)
application/pdf Preliminaria_matematyczne_ext (835,78 kB, 30/09/2016 11:46)
application/pdf Zagadnienia_dodatkowe (339,71 kB, 30/09/2016 11:46)

Materiały dydaktyczne do ćwiczeń:

application/pdf Zadania domowe - seria 1 (1,64 MB, 6/11/2012 14:41)
application/pdf Zadania domowe - seria 2 (933,50 kB, 30/09/2016 11:16)
application/pdf Zadania domowe - seria 3 (1,04 MB, 17/12/2013 16:08)
Regulamin przedmiotu i warunki zaliczenia:
application/pdf Warunki Zaliczenia (171,17 kB, 28/10/2019 13:08)