Wykłady

Wykład 1

Wprowadzenie do programowania obiektowego. Historia języka C++. Nowe elementy języka.

Wykład 2

Przypomnienie elementów języka C. Pojęcie klasy i obiektu. Modyfikatory dostępu. Metody, konstruktor, destruktor.

Wykład 3

Operatory.

Wykład 4

Dziedziczenie.

Wykład 5

Sablony funkcji i klas

Wykład 6

Elementy STL

Wykład 7

Wyjątki, wątki i procesy

---------------------------------------

Konsultacje: Środa 15:00 - 16:00