CAPECON

Civil UAV Application & Economic Effectivity of Potential Configuration Solution

Wybór Ekonomicznej Konfiguracji Bezzałogowego Samolotu w Zastosowaniach Cywilnych