Mateusz Sochacki

.

M.Sochacki

Stopień naukowy: mgr inż.
Stanowisko: asystent

Instytut: Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
Zakład: Automatyki i Osprzętu Lotniczego
Pokój: NL140

Telefon: +48 22 234 5930
E-mail: mateusz.sochacki@pw.edu.pl

Proponowana tematyka prac przejściowych

 • mechanika nieba
 • modelowanie i symulacja lotu statków kosmicznych
 • manewry orbitalne
 • analiza i planowanie misji kosmicznych
 • nawigacja statków kosmicznych w przestrzeni okołoziemskiej, międzyplanetarnej lub międzygwiezdnej
 • modelowanie podsystemów statków kosmicznych
 • modelowanie obciążeń działających na statki kosmiczne
 • optymalizacja
 • paralotniarstwo

Przykładowe tematy prac przejściowych

 • symulacja startu statku kosmicznego
 • symulacja manewru lądowania/deorbitacji statku kosmicznego
 • optymalizacja trajektorii startu/lądowania statku kosmicznego, problem Goddarda
 • wyznaczanie charakterystyk aerodynamicznych sztucznych satelitów
 • analiza rozmieszczenia obiektów w przestrzeni okołoziemskiej na podstawie danych TLE
 • wyznaczanie orbit statków kosmicznych na podstawie obserwacji naziemnych
 • modelowanie pracy urządzenia typu star tracker – określanie orientacji przestrzennej kamery na podstawie zdjęcia gwiazd
 • optymalizacja podziału rakiety wielostopniowej
 • opracowanie modelu numerycznego powierzchni pokrytej kraterami na potrzeby symulacji nawigacji wizyjnej podczas manewru lądowania
 • optymalizacja trajektorii lotu międzyplanetarnego
 • porównanie symulacji lotu międzyplanetarnego z metodą patched-conics
 • opracowanie narzędzia do poszukiwania minimum funkcji na podstawie skończonej listy punktów