Badania naukowe

Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji prowadzi prace naukowo-badawcze w następujących dziedzinach:

Mechanika ciała stałego

 • mechanika pękania
 • pełzanie
 • metody numeryczne w analizie zagadnień mikromechaniki
ziarna

Konstrukcje lotnicze

 • struktury nośne
 • podwozia
 • latające laboratoria
 • analiza spektrów obciążeń UAV
 • niekonwencjonalne metody napędu
 • badania zmęczeniowe
golen

Energetyka

 • mechanizmy zniszczenia turbin parowych
 • wytrzymałość nowych typów turbin wiatrowych
 • analizy struktur reaktora termojądrowego
cewka

Biomechanika

 • wytrzymałość układów biomechanicznych
 • implanty i przebudowa kości
 • analizy akustyczne aparatu słuchu
ucho

Materiały kompozytowe i inteligentne

 • nanokompozyty
 • monitorowanie zniszczeń konstrukcji kompozytowych
cnt