Badania naukowe

Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji prowadzi prace naukowo-badawcze w następujących dziedzinach:

Mechanika ciała stałego

 • mechanika pękania
 • pełzanie
 • metody numeryczne w analizie zagadnień mikromechaniki
ziarna

Konstrukcje lotnicze

 • struktury nośne
 • podwozia
 • latające laboratoria
 • analiza spektrów obciążeń UAV
 • niekonwencjonalne metody napędu
 • badania zmęczeniowe
golen

Energetyka

 • mechanizmy zniszczenia turbin parowych
 • wytrzymałość nowych typów turbin wiatrowych
 • analizy struktur reaktora termojądrowego
cewka

Zespół symulacji numerycznych MES w biomechanice 

 • symulacje numeryczne MES
 • modele parametryczne tkanek
 • odwzorowanie geometrii tkanek
 • struktury implant-kość
 • implanty krążków międzykręgowych
 • płytki stabilizujące złamania
 • systemy zespoleń żuchwy
 • zużycie ścierne implantów
 • stymulatory przewodnictwa kostnego
 • symulacje przebudowy kości
ucho

Materiały kompozytowe i inteligentne

 • nanokompozyty
 • monitorowanie zniszczeń konstrukcji kompozytowych
cnt