ZWMiK

Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

ZWMiK
Badania naukowe

Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji prowadzi  prace naukowo-badawcze z dziedzin:

  • Mechanika ciała stałego
  • Konstrukcje lotnicze
  • Energetyka
  • Biomechanika
  • Materiały kompozytowe i inteligentne
Dydaktyka

Adres: ul. Nowowiejska 24,

00-665 Warszawa

Sekratariat: pokój NL 132 (gmach Nowy Lotniczy, I p.)

Telefon: 022 234 7448 fax: 022 234 7448 

e-mail: zwmik.meil@pw.edu.pl