Tematy dyplomów i prac przejściowych

Osoby zainteresowane wykonaniem projektów obliczeniowych, prac przejściowych lub dyplomowych

prosimy o bezpośredni kontakt z prowadzącymi lub do kierownika ZWMiK: pmarek@meil.pw.edu.pl

Deklarując przedmiot w USOS proszę wpisywać się do wybranych prowadzących (po uzgodnieniu wstępnym) lub do kierownika ZWMiK (przydział do odpowiedniego prowadzącego nastąpi wtedy po wyrażeniu przez niego zgody)