Tematy dyplomów i prac przejściowych

Osoby zainteresowane wykonaniem projektów obliczeniowych, prac przejściowych lub dyplomowych

prosimy o bezpośredni kontakt z prowadzącymi

Deklarując przedmiot w USOS proszę wpisywać się do wybranych prowadzących (po uzgodnieniu wstępnym)