Materiały i informacje dla studentów

EGZAMIN Z WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI I

Wytrzymałość Konstrukcji I

grupa dr. A. Galińskiej

grupa mgr. K. Kozakiewicza

grupa dr. P. Marka

grupa mgr. M. Tracza

grupa dr. P. Wymysłowskiego

Wytrzymałość Konstrukcji II

grupa dr. P. Marka

grupa mgr. M. Tracza

grupa dr. P. Wymysłowskiego

studia zaoczne

Wytrzymałość Konstrukcji Wydział Inżynierii Materiałowej
Wytrzymałość Konstrukcji Cienkościennych

studia dzienne

studia zaoczne

Metoda Elementów Skończonych I

wprowadzenie do Ansysa

lista zapisów do grup laboratoryjnych

grupa wykładowa prof. A. Dacko

grupa wykładowa dr. P. Wymysłowskiego

grupy laboratoryjne dr. P. Marka

grupy laboratoryjne dr. P. Borkowskiego

Metoda Elementów Skończonych II

wykład

grupy laboratoryjne prof. A. Dacko

grupy laboratoryjne dr. P. Marka

Metoda Elementów Skończonych

studia zaoczne inżynierskie

studia zaoczne magisterskie

Metody Komputerowe w Mechanice Konstrukcji studia zaoczne
Modele Reologiczne Ciał Stałych link
Metody Obliczeniowe w Biomechanice link
Zaawansowana Mechanika Materiałów i Konstrukcji (NK703)

wykład

laboratorium

Mechanika Kompozytowych Materiałów i Konstrukcji link