Materiały i informacje dla studentów

Wytrzymałość Konstrukcji I

grupa dr. A. Galińskiej

grupa dr. P. Marka

grupa mgr. M. Tracza

grupa dr. P. Wymysłowskiego

Wytrzymałość Konstrukcji II

grupa dr. P. Marka

grupa mgr. M. Tracza

grupa dr. P. Wymysłowskiego

studia zaoczne

Wytrzymałość Konstrukcji Wydział Inżynierii Materiałowej
Wytrzymałość Konstrukcji Cienkościennych studia zaoczne
Metoda Elementów Skończonych I

grupa wykładowa prof. G. Krzesińskiego

grupa wykładowa dr. P. Wymysłowskiego

grupy laboratoryjne dr. P. Marka

Metoda Elementów Skończonych II

wykład

grupy laboratoryjne dr. P. Marka

Metoda Elementów Skończonych studia zaoczne magisterskie
Metody Komputerowe w Mechanice Konstrukcji studia zaoczne
Modele Reologiczne Ciał Stałych link
Metody Obliczeniowe w Biomechanice link
Zaawansowana Mechanika Materiałów i Konstrukcji (NK703)

wykład

laboratorium

Mechanika Kompozytowych Materiałów i Konstrukcji link