Konsultacje semestr letni 2020/21

Dr inż. Paweł Borkowski

MS Teams

-

Dr hab. inż. Adam Dacko, prof. uczelni

MS Teams

-

Dr inż. Anna Galińska

MS Teams

-

Dr inż. Dominik Głowacki

MS Teams

-

Dr hab. inż. Piotr Marek

MS Teams

-

Dr inż. Jakub Pawlicki

MS Teams

-

Mgr inż. Marek Tracz

MS Teams

-

Dr inż. Paweł Wymysłowski kontakt mailowy pwymyslo@meil.pw.edu.pl
Prof. dr hab. inż. Tomasz Zagrajek

MS Teams

-