ZWMiK

Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

ZWMiK
Badania naukowe

Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji prowadzi  prace naukowo-badawcze z dziedzin:

  • Mechanika ciała stałego
  • Konstrukcje lotnicze
  • Energetyka
  • Biomechanika
  • Materiały kompozytowe i inteligentne
Dydaktyka

Propozycje tematów prac dyplomowych i przejściowych

Zapraszamy na przedmioty obieralne w ZWMiK w semestrze zimowym (studia stacjonarne):

  • Mechanika kompozytowych materiałów i konstrukcji (inż.) - Dr inż. Anna Galińska
  • Modele reologiczne ciała stałego (mgr.) - Dr inż. Paweł Borkowski
  • Statyka, stateczność i drgania konstrukcji powłokowych (mgr.) - Prof. dr hab. inż. Tomasz Zagrajek

Materiały dla studentów

Godziny konsultacji

Regulaminy przedmiotów

Adres: ul. Nowowiejska 24,

00-665 Warszawa

Sekratariat: pokój NL 132 (gmach Nowy Lotniczy, I p.)

Telefon: 022 234 7448 fax: 022 234 7448 

e-mail: zwmik.meil@pw.edu.pl