Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów

Ekonomiczne pojazdy przyszłości

Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów
Wydział MEiL

Ogłoszenia dziekanatu

dr inż. Marta Poćwierz

.

Prof. Macieja Jaworskiego

dzień 16 czerwca 2017r. (piątek ) jest dniem wolnym.

Zaliczenie przedmiotu Economics dla studentów MEiL oraz MCHTR i Erasmusowców odbędzie się dnia 20 czerwca,

Badania na wydziale MEiL

Europejskie programy badawcze

W ramach Europejskich Programów Badawczych ruszył m.in. program "Horyzont 2020".

Informacje o badaniach naukowych

Ogłoszenia zewnętrzne

Jeżeli wkrótce kończysz studia, zgłoś chęć udziału w VII edycji badania, które Politechnika Warszawska prowadzić będzie na początku 2018 roku.  

dotyczącą zagadnienia: „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja”.

Piknik Edukacyjny

10 czerwca (sobota) odbędzie się Piknik Edukacyjny na terenie Politechniki. Wśród atrakcji są specjalnie przygotowane dla dzieci warsztaty z programowania, projektowania www, zarządzania projektami, które będą miały miejsce w CZIiTT PW. 

Czym jest Blockchain, i jakie są możliwości jego zastosowania – seminarium
Studia na wydziale MEiL
Pracownicy
Kontakt
Ogłoszenia różne
Zamówienia publiczne wydziału MEiL