Władze

Janusz Frączek

Dziekan

Prof. dr hab. inż. Janusz Frączek

Sprawy pracownicze odwołania od decyzji dyrektorów, sprawy studenckie odwołania od decyzji prodziekanów, sprawy organizacyjne współpraca z dyrektorami Instytutów, współpraca z komisjami Rady Wydziału.

Godz. przyjęć: poniedziałek 15.00-16.00, piątek 14.00-15.00
Pokój 125
dziekan@meil.pw.edu.pl

   
A.Rusowicz

Prodziekan ds. ogólnych

Dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. uczelni

Podział na kierunki i specjalności, regulamin studiów, programy studiów, studia podyplomowe (pełnomocnik), studia w języku angielskim, badania naukowe i współpraca międzynarodowa, promocja Wydziału.

Godz. przyjęć: poniedziałek 11.00-12.00, czwartek 13.00-14.00
Pokój 130
prodziekan@meil.pw.edu.pl

   
Maciej Jaworski

Prodziekan ds. dydaktycznych

Dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni

Rejestracja studentów, urlopy zdrowotne, okolicznościowe i losowe, plan zajęć dydaktycznych, organizacja sesji egzaminacyjnych, rejestracja dyplomantów, egzamin dyplomowy, bieżąca kontrola procesu dydaktycznego, odwołania od decyzji kierowników Zakładu w sprawach dydaktycznych, podział zajęć dydaktycznych na Instytuty, rekrutacja na studia II stopnia, studia indywidualne.

Godz. przyjęć: poniedziałek 10.20-12.00, czwartek 13.00-14.00
Pokój 127
prodziekan-dydaktyka@meil.pw.edu.pl

Przyjęcia dr hab. inż. Macieja Jaworskiego zostają odwołane na czas nieokreślony. Wszystkie sprawy prosimy składać na piśmie do Dziekanatu.
   
M.Poćwierz

Prodziekan ds. studenckich

Dr inż. Marta Poćwierz

Przydział opiekunów, sprawy socjalno-bytowe (stypendia, zasiłki losowe, domy akademickie), sprawy dyscyplinarne, opieka nad studenckimi kołami naukowymi, opieka nad biblioteką wydziałową i współpraca z Wydawnictwem PW, praktyki, rekrutacja na studia I stopnia.

Godz. przyjęć: poniedziałek 11.00-12.00, czwartek 13.00-14.00
Pokój 127
prodziekan_studenci@meil.pw.edu.pl

Biuro Dziekana

Pokój 125 - Gmach Lotniczy

Biuro Dziekana przyjmuje interesantów: poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 14:00

tel. 22 234 7354
tel. 22 234 1402
fax 22 625 7351

e-mail: dziekan@meil.pw.edu.pl

Adres korespondencyjny:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

Pracownicy Biura Dziekana

mjanusz
 
ahibner

Marzena Janusz
Kierownik Biura Dziekana

tel. (22) 234 73 54
mjanusz@meil.pw.edu.pl

 

mgr inż. Agnieszka Hibner

tel. (22) 234 14 02
ahibner@meil.pw.edu.pl