Rada Wydziału

Terminarz posiedzeń w roku akademickim 2019/2020

  • 05.11.2019
  • 10.12.2019
  • 28.01.2020
  • 25.02.2020
  • 31.03.2020
  • 28.04.2020
  • 26.05.2020
  • 23.06.2020
  • 22.09.2020

Lista członków Rady Wydziału MEiL w kadencji 2016-2020

Samodzielni Członkowie Rady Wydziału

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień dr habilitowanego 

1 prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
2 prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek
3 dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. uczelni
4 prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk
5 dr hab. inż. Piotr Czarnocki, prof. uczelni
6 dr hab. inż. Adam Dacko, prof. uczelni
7 prof. dr hab. inż. Janusz Frączek – Dziekan Wydziału – Przewodniczący RW
8 prof. dr hab. inż. Piotr Furmański
9 prof. dr hab. inż. Cezary Galiński
10 prof. dr hab. inż. Marian Gieras
11 dr hab. inż. Robert Głębocki, prof. uczelni
12 dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowski, prof. uczelni
13 prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj
14 dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska, prof. uczelni
15 dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni - Prodziekan
16 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
17 dr hab. inż. Krzysztof Karaśkiewicz
18 dr hab. inż. Piotr Krawczyk, prof. uczelni
19 dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni
20 dr hab. Nataliya Kizilova, prof. uczelni
21 dr hab. inż. Grzegorz Krzesiński, prof. uczelni
22 dr hab. inż. Sławomir Kubacki, prof. uczelni
23 dr hab. inż. Rafał Laskowski, prof. uczelni
24 prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
25 dr hab. inż. Piotr Łapka, prof. uczelni
26 dr hab. inż. Paweł Malczyk, prof. uczelni
27 dr hab. inż. Piotr Marek
28 dr hab. inż. Ryszard Maroński, prof. uczelni
29 dr hab. inż. Marek Matyjewski, prof. uczelni
30 dr hab. inż. Jarosław Milewski, prof. uczelni
31 prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz
32 dr hab. inż. Janusz Piechna, prof. uczelni
33 dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski, prof. uczelni
34 dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz, prof. uczelni
35 dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. uczelni - Prodziekan
36 dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, prof. uczelni
37 dr hab. inż. Mirosław Seredyński, prof. uczelni
38 prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski
39 prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski
40 dr hab. inż. Jacek Szumbarski, prof. uczelni
41 prof. dr hab. inż. Konrad Świrski
42 prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
43 prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski
44 dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni
45 prof. dr hab. inż. Tomasz Zagrajek
46 prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska
47 dr hab. inż. Marcin Żugaj

Członkowie Rady Wydziału

Inni nauczyciele akademiccy - nieposiadający tytułu profesora lub stopnia dr hab.

47 dr inż. Stanisław Gepner
48 dr inż. Dominik Głowacki
49 dr inż. Michał Kowalik
50 dr inż. Krzysztof Mianowski
51 dr inż. Rafał Perz
52 dr inż. Marta Poćwierz  - Prodziekan
53 dr inż. Jacek Szymczyk
54 mgr inż. Marek Tracz
55 dr inż. Maciej Zasuwa
56 WAKAT
57 WAKAT

Członkowie Rady  Wydziału

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

58 mgr inż. Krzysztof Drabarek
59 mgr inż. Dariusz Kisiel
60 Tomasz Należyty
61 mgr Ewa Stefaniak
62 mgr Izabella Szulc

Członkowie Rady Wydziału

Delegaci Rady Doktorantów Studium Doktoranckiego

63 mgr inż. Marcin Kaliszewski

Członkowie Rady Wydziału

Delegaci Wydziałowej Rady Samorządu Studentów

1 Mikołaj Burzyński
2 Karolina Gęca (Przewodnicząca WRS)
3 Hubert Hektus
4 Mateusz Hirny
5 Jakub Jernaś
6 Barbara Kominek
7 Michał Konarski
8 Magdalena Mącik
9 Barbara Makarewicz
10 Natalia Mazurkiewicz
11 Jakub Nitka
12 Jan Paczkowski
13 Katarzyna Połczyńska
14 Michał Radziwonowicz
15 Eryk Sędkowski
16 Michał Siniarski

Osoby zaproszone (z głosem doradczym)

1 prof. dr hab. inż. Krzysztof Arczewski
2 Pani Dorota Bąk
3 dr hab. inż. Stanisław Bogdański, prof. uczelni
4 mgr inż. Andrzej Bryła
5 prof. dr hab. inż. Roman Domański
6 dr inż. Marcin Figat
7 prof. Wiesław Gogół
8 doc. dr inż. Bohdan Jancelewicz
9 prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral
10 prof. dr hab. inż. Henryk Kaproń
11 prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior
12 prof. dr hab. inż. Rudolf Klemens
13 prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz
14 doc. dr inż. Wiesław Łucjanek
15 dr hab. inż. Krystyna Majorkowska-Knap, prof. uczelni
16 prof. dr hab. inż. Andrzej Miller
17 dr inż. Witold Mirski
18 dr hab. inż., prof.PW Zbysław Pluta
19 prof. dr hab. inż. Józef Portacha
20 dr hab. inż., prof.PW Janusz Przastek
21 dr hab. inż., prof.PW Jacek Przygodzki
22 doc. dr inż. Edward Radwański
23 prof. dr hab. inż. Andrzej Styczek
24 prof. dr hab. inż. Tadeusz Szopa
25 prof. dr hab. inż. Andrzej Szumowski
26 dr inż. Zbigniew Walczak
27 prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
28 prof. dr hab. inż. Marek Żochowski

Zaproszony przedstawiciel związku NSZZ Solidarność (z głosem doradczym)

29 dr inż. Adam Ruciński

Sekretarz Rady Wydziału

30 mgr inż. Agnieszka Hibner