Rada Konsultacyjna

Rada Konsultacyjna Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa:

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński - Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN – przewodniczący Rady Konsultacyjnej
 • mgr inż. Zbigniew Bicki - Prezes Zarządu Energy Management & Conservation Agency S.A.
 • dr inż. Robert Boroch - Dyrektor Laboratorium Polonia Aero
 • mgr inż. Piotr Chełmiński – Prezes Zarządu PROFIM Sp. z o.o.
 • dr inż. Marian Lubieniecki - Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający GE
 • Michał Małecki – Dyrektor Zarządzający GE Power Polska
 • mgr inż. Wiesław Różacki - Dyrektor Generalny Mitsubushi Hitachi Power Europe
 • dr inż. Tadeusz Sarnowski - Prezes Zarządu Zakładu Automatyki Przemysłowej - Robotyka Sp. z o.o.
 • dr inż. Paweł Stężycki - Dyrektor Instytutu Lotnictwa
 • prof. nzw. dr inż. Piotr Szynkarczyk – Dyrektor Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów
 • mgr inż. Andrzej Wicik - Wiceprezes Zarządu ENEA Serwis
 • prof. nzw. dr hab. inż. Witold Wiśniowski - Instytut Lotnictwa