Pełnomocnicy i opiekunowie

Opiekunowie kierunków i specjalności, pełnomocnicy, koordynatorzy w kadencji 2016 - 2020

Opiekunowie Kierunków

 • Lotnictwo i Kosmonautyka - prof. dr hab. inż. Cezary Galiński
 • Automatyka i Robotyka - dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni
 • Energetyka - prof. dr hab. inż. Konrad Świrski
 • Mechanika i Projektowanie Maszyn - dr hab. inż. Jacek Szumbarski, Prof. uczelni

Opiekunowie Specjalności

 • Robotyka - dr hab. inż. Paweł Malczyk
 • Biomechanika i Biorobotyka - dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, prof. uczelni
 • Chłodnictwo i Klimatyzacja - dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
 • Systemy i Urządzenia Energetyczne - prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
 • Zrównoważona Energetyka - prof. dr hab. inż. Tomasz S. Wiśniewski
 • Automatyka i Systemy Lotnicze - prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz
 • Kosmonautyka - dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni
 • Napędy Lotnicze - prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
 • Statki Powietrzne - dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz, prof. uczelni
 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego - dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski, prof. uczelni
 • Modelowanie i Symulacje Komputerowe w Mechanice - dr hab. inż. Jacek Szumbarski, Prof. uczelni
 • Nuclear Power Engineering (IIst.) - dr inż. Nikołaj Uzunow
 • Power Engineering - prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski
 • Aerospace Engineering - prof. dr hab.inż. Zdobysław Goraj
 • EMARO/Robotics - prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska

Pełnomocnicy Dziekana

 • Pełnomocnik ds. niestacjonarnych studiów I i II stopnia - dr hab. inż. Marcin Żugaj
 • Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia - dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski, prof. uczelni
 • Pełnomocnicy ds. Programów ERASMUS+
  • dr inż. Jacek Mieloszyk (AiR, LiK)
  • dr inż. Rafał Laskowski (Energetyka, MBM)
 • Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych - dr hab. inż. Marek Matyjewski, prof. uczelni
 • Pełnomocnik ds. informatyzacji Wydziału i kontaktów z CI PW - dr inż. Jerzy Kuta
 • Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki - mgr inż. Stanisław Gradolewski - (Dział BHP)
 • Pełnomocnik ds. funduszy strukturalnych - mgr inż. Paulina Chrobocińska
 • Pełnomocnik ds. administracyjnych - mgr inż. Andrzej Bryła
 • Pełnomocnik ds. zamówień publicznych - mgr inż. Andrzej Bryła
 • Pełnomocnik ds. sprawozdawczości naukowej - mgr Ewa Stefaniak
 • Pełnomocnik ds. sprawozdawczości dydaktycznej - mgr inż. Karolina Sadownik
 • Pełnomocnik ds. wdrożenia systemu USOS - dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski, prof. uczelni
 • Pełnomocnicy - Opiekunowie I Roku Studiów
  • mgr inż. Janusz Lipka
  • dr inż. Paweł Wymysłowski

Kierownik Studium Doktoranckiego

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk - (powołany przez Rektora)

Koordynatorzy praktyk studenckich

Proces związany z praktykami nadzorowany jest przez Prodziekana ds studenckich oraz koordynatorów praktyk:

 • dr inż Marta Poćwierz
 • dr inż. Wojciech Grendysa (LiK)
 • dr inż. Andrzej Chmielniak (AiR)
 • dr inż. Jacek Szymczyk (Energetyka, MBM)

Sekretarze komisji dyplomowych

 • dr inż. Paweł Borkowski - ITLiMS
 • dr inż. Agnieszka Jarzębińska-Dziegciar- ITLiMS
 • dr inż. Łukasz Mężyk- ITC

Instytutowi Koordynatorzy ds. Zamówień Publicznych

 • dr inż. Marcin Figat - ITLiMS
 • mgr inż. Andrzej Bryła - ITC

Społeczny Inspektor Pracy

 • dr inż. Andrzej Grzebielec

Wydziałowy Rzecznik Zaufania

 • dr inż. Adam Ruciński

Koordynator planów zajęć

 • mgr inż. Marek Tracz