dr hab. inż. Krzysztof Rogowski

Rogowski

Podstawowe informacje:

 • Studia na wydziale MEiL w latach 2003-2008
 • Studia doktoranckie na wydziale MEiL w latach 2008-2014

Zainteresowania naukowe:

 • Siłownie wiatrowe
 • Drgania
 • Metody numeryczne mechaniki płynów

Publikacje:

Publikacje konferencyjne:

 • Rogowski K.Maroński R.Minimalizacja czasu przelotu szybowca w płaszczyźnie pionowej. Materiały konferencyjne „Mechanika w Lotnictwie ML-XIV”, Kazimierz Dolny, PTMTS, 423-431, 2010.
 • Rogowski K.Maroński R.2D – CFD analysis of two-bucket Savonius rotor. Proceedings of the: 2013 International Conference on Aerodynamics of Offshore Wind Energy Systems and Wakes (ICOWES2013), 270-281.
 • Lichota P., Rogowski K., Maroński R.: Simultaneous Harmonic Multisine Excitations Design with A-Priori Knowledge of Aerodynamic Derivatives, 6th International Conference on Experiments/Process/System Modeling/Simulation/Optimization, LFME, Ateny, 2, 440-447, 2015
 • Lichota P., Rogowski K., Szulczyk J.: Identyfikacja parametryczna statków powietrznych poprzez manewry typu Multi-axis, Mechanika w Lotnictwie ML-XVII, 2016
 • Rogowski K., Maroński R., Lichota P.: Analiza numeryczna charakterystyk aerodynamicznych profilu NACA 0015 w zastosowaniu do turbin wiatrowych typu Darrieusa, Mechanika w Lotnictwie ML-XVII, 2016
 • Rogowski K., Maroński R., Olszewski T.: Badanie wpływu czterocyfrowych profili NACA na osiągi turbiny wiatrowej typu Darrieusa, Mechanika w Lotnictwie ML-XVII, 2016
 • Szulczyk J., Lichota P., Rogowski K.: Optymalizacja spektrum mocy wymuszeń typu Multisine na potrzeby Sys-ID, Mechanika w Lotnictwie ML-XVII, 2016
 • Tabuła M., Pietrucha J., Lichota P., Rogowski K.: Mechanizm drgań samowzbudnych na przykładzie oscylatora na taśmociągu, Mechanika w Lotnictwie ML-XVII, 2016
 • Rogowski K., Hansen M.: RANS Simulations of Flow Past an DU-91-W2-250 Airfoil at High Reynolds Number, 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK, 2018
 • Kątski B., Rogowski K.: Analiza własności aerodynamicznych profilu NACA 0018 w zakresie małych liczb Reynoldsa, w: Mechanika w Lotnictwie ML-XIX 2020 / Sibilski Krzysztof (red.), vol. 1, 2020, ISBN 978-83-61021-14-8, ss. 57-65

Udział w projektach:

 • Zagrajek T., Krzesiński G., Zagórski A., Pawlicki J., Zwoliński J., Dul F., Marek P., Głowacki D.,  Borkowski P., Sarniak Ł., Rogowski K., Dec B.: Sprawozdanie z wykonania prac analityczno – modelowych i badań materiałowych dla zadania 4 projektu: POIG 1.3.1-14-074/12, Warszawa, 2014.
 • Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
 • Projekt nr. POWR.03.05.00-00-Z306/17-00 zad. 46, poz. 348 pt.: "NERW PW Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca" poz 346 Platforma Przemysłu 4.0 - Przygotowanie merytoryczne przedmiotu i konspektu zajęć oraz materiałów w formie prezentacji
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, nr umowy POWR.03.01.00-00-U005/17-00 Kreatywna Fizyka i Technika - program tworzenia przyszłych kadr Odpowiedzialnego Rozwoju Polski
 • Analiza pola prędkości oraz analiza struktur wirowych w obszarze wirnika turbiny Darrieusa pracującego w stanie nieustalonym z dynamicznym oderwaniem przepływu na łopatach wykorzystując autorską metodę aktywnej komórki - konsultacje naukowe. Nr Wniosku 2018/02/X/ST3/03062. Konkurs MINIATURA 2. Narodowe Centrum Nauki 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie im. prof. Jana Szmeltera na prace z mechaniki technicznej zorganizowanym  przez Oddział Łódzki PTMTS za pracę p.t. Comparison of turbulent and laminar codes for vertical-axis wind turbine.

Inne:

 • Rogowski K.: Analysis of Performance of the Darrieus Wind Turbines, Ph.D. Thesis, Warsaw, 2014
 • Recenzent w czasopiśmie: Journal of Renewable and Sustainable Energy 
 • Recenzent w czasopiśmie: The Archive of Mechanical Engineering
 • Recenzent w czasopiśmie: Journal of Mechanical Science and Technology
 • Recenzent w czasopiśmie: Journal of Applied Fluid Mechanics
 • Recenzent w czasopiśmie: The Journal of Engineering 
 • Recenzent w czasopiśmie: Aerospace
 • Recenzent w czasopiśmie: IJET: International Journal of Engineering and Technologies
 • Członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
 • Współpraca z VI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Wyjazdy zagraniczne:

 • Technical University of Denmark (DTU), Department of Wind Energy, Lyngby, 2011/12.
 • Technical University of Denmark (DTU), Department of Wind Energy, Lyngby, 2015.

Kursy i szkolenia:

 • Modelowanie turbulencji w ANSYS FLUENT 14
 • Zaawansowane tworzenie siatek (ICMCFD)
 • Środowisko Workbench oraz ANSYS FLUENT 14
 • Modelowanie przepływów wielofazowych
 • Meshomorphing i optymalizacja w solwerze FLUENT
 • Szkolenie w Centrum Kompetencyjno Szkoleniowym Unigraphics Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej w zakresie CAD I (modelowanie podstawowe pojedynczych obiektów 3D i złożeń, podstawy dokumentacji płaskiej) w systemie NX3

Dydaktyka: