Drgania

Aktualności

Egzamin poprawkowy z Drgań odbędzie się w czwartek 28.03.2019 o godzinie 16.15 w sali NL 329

Krzysztof Rogowski 

Prowadzący

wykład: prof. dr hab. inż. Krzysztof Arczewski

Numer przedmiotu

NK311

Plan zajęć laboratoryjnych na semestr zimowy 2019/20 można znaleźć w materiałach do pobrania.  

Materiały do pobrania

Kryteria oceny

3 kolokwia, ocena pracy w laboratorium, egzamin,
Praca własna: przygotowanie do zajęć laboratoryjnych

Literatura

1. Arczewski, K., Pietrucha, J., Szuster, T., "Drgania układów fizycznych", Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2008.
2. Osiński, Z., (red), Zbiór zadań z teorii drgań, PWN, Warszawa, 1989.
3. Woroszył, S., Przykłady i zadania z teorii drgań, T.1, PWN, Warszawa, 1978.