Metody modelowania i identyfikacji

Prowadzący

dr inż. Piotr Lichota

mgr inż. Joanna Szulczyk

Numer przedmiotu

ML.NK493

Materiały do pobrania

Kryteria oceny

Test w trakcie semestru
Praca własna: ćwiczenia komputerowe