Dynamika lotu

Prowadzący

dr hab. inż. Piotr Lichota

Numer przedmiotu

NK 326A

Materiały do pobrania

Kryteria oceny

Dwa kolokwia, egzamin

Student może uzyskać zwolnienie z egzaminu jeśli otrzyma pozytywne oceny ze wszystkich kolokwiów.

application/pdf Regulamin przedmiotu (103,07 kB, 26/11/2019 16:06)

Literatura

  1. Cook, M. V., Flight Dynamics Principles, 2 wyd., Elsevier, Amsterdam, 2007
  2. Etkin B., Dynamics of Atmospheric Flight, 2 wyd., John Wiley & Sons Inc., Nowy Jork, 1972 (reprint Dover Publications 2005)
  3. Jategaonkar, R. V., Flight Vehicle System Identification: A Time Domain Methodology, Progess in Astronautics and Aeronautics, AIAA, Reston, Virginia, 2006
  4. McLean, D., Automatic Flight Control Systems, Series in Systems and Control Engineering, Prentice Hall, Nowy Jork, 1990
  5. Napolitano, M. R., Aircraft Dynamics: From Modeling to Simulation John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey, 2012
  6. Nelson, R. C., Flight Stability and Automatic Control, 2 wyd., McGraw-Hill, Boston, Massachusetts, 1998
  7. Pamadi., B. N., Performance, Stability, Dynamics and Control of Airplanes, AIAA Education Series, AIAA, Reston, Virginia, 2004
  8. Roskam, J., Flight Dynamics and Automatic Flight Controls, 5 wyd., DARcorporation, Lawrence, Kansas, 2007
  9. Stevens, B. L., Lewis, F. L., Aircraft Control and Simulation, 2 wyd., John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2003
  10. Yechout, T. R, Introduction to Aircraft Flight Mechanics: Performance, Static Stability, Dynamic Stability and Classical Feedback Control, AIAA Education Series, AIAA, Reston, Virginia, 2003