Mechanika II

Prowadzący

wykład: dr hab. inż. Robert Głębocki, profesor uczelni

Numer przedmiotu

NW115 (MEiL)

Materiały do pobrania

Kryteria oceny

Przedmiot kończy się egzaminem. Jest 3-5 zapowiadanych kolokwiów. Zaliczenie ćwiczeń wpływa na ocenę po egzaminie, do którego dopuszczeni są wszyscy zarejestrowani studenci. Są zwolnienia z części zadaniowej egzaminu w nagrodę za dobre wyniki w semestrze.

Bibliografia

1. Leyko, J., Mechanika ogólna, PWN, Warszawa, 1978.
 2. Leyko, J., Szmelter, J., (red.), Zbiór zadań z mechaniki ogólnej, t. 1 i 2, PWN, Warszawa, 1983.
 3. Mieszczerski, I. W., Zbiór zadań z mechaniki, PWN, Warszawa, 1969.
 4. Romicki, R., Rozwiązania zadań z mechaniki zbioru I.W. Mieszczerskiego, PWN, Warszawa, 1971.
5. Beer, F.P., Johnston, E.R., Jr., Vector mechanics for engineers: statics and dynamics, McGraw-Hill, Nowy Jork, USA, 1977.