Siłownie wiatrowe

Prowadzący

wykład: prof. dr hab. inż. Ryszard Maroński

ćwiczenia: mgr inż. Damian Gołoś, mgr inż. Krzysztof Rogowski

Numer przedmiotu

NS626

Materiały do pobrania

Kryteria oceny

Oceniane są nie mniej niż trzy zadania domowe oraz aktywność na zajęciach. Zakończenie przedmiotu
zaliczeniem.
Praca własna: Przeprowadzenie obliczeń korzystając z wybranego arkusza kalkulacyjnego

Bibliografia

1. Burton, T., Sharpe, D., Jenkins, N., Bossanyi, E., Wind Energy Handbook, John Wiley & Sons, Chichester, Anglia, 2001.
2. Hansen, M. O. L., Aerodynamics of Wind Turbines, Earthscan, Londyn, Anglia, 2008.
3. Hau E., Wind Turbines : fundamentals, technologies, application, economics, Springer, Berlin, 2006.
Dodatkowe literatura:
4. Boczar, T., Energetyka wiatrowa : aktualne możliwości wykorzystania, PAK, Warszawa, 2008.
5. Clancy, L. J., Aerodynamics, Pitman Publishing, Londyn, Anglia, 1975.
6. Witryny: SCRIBED, RISOE, NREL.