Siłownie wiatrowe

Prowadzący

wykład: prof. dr hab. inż. Ryszard Maroński

ćwiczenia: dr hab. inż. Krzysztof Rogowski oraz mgr inż. Jan Michna

Materiały do pobrania

Bibliografia

1. Burton, T., Sharpe, D., Jenkins, N., Bossanyi, E., Wind Energy Handbook, John Wiley & Sons, Chichester, Anglia, 2001.
2. Hansen, M. O. L., Aerodynamics of Wind Turbines, Earthscan, Londyn, Anglia, 2008.
3. Hau E., Wind Turbines : fundamentals, technologies, application, economics, Springer, Berlin, 2006.
Dodatkowe literatura:
4. Boczar, T., Energetyka wiatrowa : aktualne możliwości wykorzystania, PAK, Warszawa, 2008.
5. Clancy, L. J., Aerodynamics, Pitman Publishing, Londyn, Anglia, 1975.
6. Witryny: SCRIBED, RISOE, NREL.