Podstawy drgań i aeroelastyczności

Prowadzący przedmiot

dr inż. Franciszek Dul

Numer przedmiotu

ML.NK459

Materiały do pobrania

Kryteria oceny

Sprawdzian pisemny lub praca domowa.
Pokazy praktyczne: Pokazy laboratoryjne rezonansu oraz flatteru skrzydła

Bibliografia

1. Osiński, Z., Teoria drgań, PWN, Warszawa, 1978.
2. Awrejcewicz, J., Drgania deterministyczne układów dyskretnych, WNT, Warszawa, 1996.
3. Bisplinghof, R.L., Ashley, H., Halfman, R.L., Aeroelasticity, Addison-Wesley, Cambridge, Massachusetts, USA, 1955.
Dodatkowe literatura:
4. Dowell, E.H., Curtiss, H.C., Scanlan, R.H., Sisto, F., A modern course in aeroelasticity, Sijthof & Noordhoff, Alpen aan den Rijn, Holandia, 2004.
5. Wright, J. R., Cooper, J.E., Introduction to Aircraft Aeroelasticity and Loads, John Wiley & Sons, Chichester, Anglia 2007
6. Konspekt wykładu w wersji elektronicznej.