Mechanika Lotu II

Niniejsza strona służyć będzie przede wszystkim udostępnieniu studentom Kursu Inżynierskiego MEiL materiałów pomocniczych przydatnych do wykonywania projektów przewidzianych w ramach przedmiotów Mechanika Lotu II.

Wszystkie materiały udostępniane są na prawach rękopisu i mogą być używane wyłącznie do celów dydaktycznych, bez prawa do dalszego kopiowania i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie bez zgody autora. Materiały do projektowania będą sukcesywnie uzupełniane i modyfikowane.

Uwagi i komentarze do materiałów są mile widziane. Można je wysyłać na adres: krogowski@meil.pw.edu.pl

Uprzejmie proszę wszystkich studentów odrabiających obie mechaniki lotu o zapoznanie się z: "Zasadami zaliczenia przedmiotów Mechanika Lotu I oraz Mechanika Lotu II" oraz "Wymaganiami i zasadami zaliczania projektów z Mechaniki Lotu I oraz Mechaniki Lotu II"

Prowadzący

wykład: dr inż.Maciej Lasek

ćwiczenia: dr inż. Maciej Lasek, dr inż. Piotr Lichota, mgr inż. Joanna Szulczyk

Numer przedmiotu

ML.NK457

Materiały do pobrania

Terminy oddawania projektów

Numer projektu Termin oddania
8: Moment podłużny samolotu  
9: Równowaga podłużna samolotu i siły na sterownicy wysokości  
10: Podłużna statyczna stateczność i sterowność samolotu  
11: Analiza zakrętu samolotu  
12: Analiza ruchów fugoidalnych samolotu  

Kryteria oceny

Jedna praca kontrolna obejmująca rozwiązanie zadania obliczeniowego z zakresu podłużnej równowagi, statycznej stateczności i sterowności samolotu oraz pięć projektów obliczeniowych, ocenianych w klasycznej skali od „2” do „5”. Oceny projektów obejmują poprawność merytoryczną rozwiązania problemu i wykonania projektu, otrzymane wyniki oraz estetykę redakcji prac. Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu przez studenta oceny pozytywnej z pracy kontrolnej oraz pozytywnych ocen z co najmniej trzech projektów. Regulamin przedmiotu, szczegółowe wymagania i zalecenia dotyczące projektów znajdują się na stronie internetowej Zakładu Mechaniki.
Praca własna: pięć projektów obejmujących problematykę podłużnej równowagi, statycznej stateczności i sterowności samolotu, zakrętu ustalonego oraz ruchów fugoidalnych samolotu.

Literatura

1. Fiszdon, W., Mechanika Lotu, t.1 i 2, PWN, Łódź, 1961.
2. Aleksandrowicz, R., Maryniak, J., Łucjanek, W., Zbiór zadań z Mechaniki Lotu, PWN, Łódź 1963.
3. Etkin, B., Dynamics of Atmospheric Flight, John Wiley & Sons, Nowy Jork, USA, 1972.