Program Seminariów Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Styczeń - czerwiec 2018, sala A2, początek godz. 16.15

Wtorek 16.01.2018

Zakład Teorii Maszyn i Robotów

  1. Modelowanie i analiza dynamiczna układu stawu barkowego z zastosowaniem metody układów wieloczłonowych i algorytmów genetycznych (doktorat) - mgr.inż.Marek Surowiec

Wtorek 23.01.2018

Zakład Mechaniki

  1. Prezentacja książki  Zastosowanie rachunku wariacyjnego we współczesnej mechanice analitycznej autorstwa K.Arczewskiego i J.Pietruchy
  2. Modelowanie dynamiki obiektów latających z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, w szczególności - tłumienie aktywne drgań aeroelastycznych – dr.inż. Franciszek Dul.

Wtorek 13.03.2018

Zakład Samolotów i Śmigłowców

  1. Design and optimisation of empennage propulsor unit integrated with fuselage of passenger aircraft (prezentacja w j.polskim)  - mgr. inż.Mariusz Kowalski (doktorant)
  2. Design and optimisation of wing - fuselage junction of passenger aircraft with hybrid propusion (prezentacja w j.polskim) - mgr inż.Bartłomiej Goliszek (doktorant)

Wtorek 20.03.2018

Zakład Aerodynamiki

  1. Od kropli do oceanu - hydromechanika w skali mikro i makro - dr inż.Tomasz Bobiński

Wtorek 17.04.2018

Zakład Postaw Konstrukcji

  1. Metoda cyfrowej korelacji obrazu i jej wybrane zastosowania w mechanice eksperymentalnej ciała stałego - mgr.inż.Karol Suprynowicz

Wtorek 15.05.2018

Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
  1. Modelowanie MES drgań ucha   wewnętrznego przez przewodnictwo kostne – dr inż.Paweł Borkowski

Wtorek 05.06.2018

Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego

  1. System obiektywnej oceny efektywności pilotażu śmigłowca - dr inż. Antoni Kopyt

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, jednocześnie prosząc o liczna obecność młodszej kadry oraz niezawodne  uczestnictwo  Kierowników Zakładów albo ich oddelegowanych przedstawicieli.

Dyrekcja ITLiMS