Fundusz badawczy węgla i stali

Wygodnym mechanizmem zdobycia środków na badania może okazać się także ...

Podstawowym celem Funduszu Badawczego Węgla i Stali jest kontynuacja programów badań i rozwoju technologicznego, wspierających konkurencyjność wspólnotowego  sektora badawczego w tych dwóch obszarach.

Program ten oferuje pomoc finansową dla projektów i działań badawczych poprzez wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi i uczelniami.

Warto nadmienić, że wsparcie obejmuje zarówno procesy produkcyjne, utylizację, ochronę zasobów surowcowych, jak i poprawę stanu środowiska oraz bezpieczeństwa pracy  w sektorach związanych z przemysłem węgla i stali. Składane projekty muszą być zgodne z naukowymi, technologicznymi i społecznymi założeniami polityki UE, a więc odpowiadać na konkursy ogłoszone przez KE. Wnioski składane w ramach Funduszu Badawczego

Węgla i Stali przyjmowane są przez KE do dnia 15 września każdego roku.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do starania się o dofinansowanie projektów w  ramach FBWS. Wszystkie informacje na temat FBWS (w języku angielskim) znajdują się  na stronie internetowej http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/.